Bí Tích Hòa Giải và bản xét mình Xưng Tội

0

Xin giới thiệu: ” Bí tích Hòa giải và Bản xét mình Xưng Tội” – tài liệu do Ban Mục vụ Tông Đồ Giáo xứ Dòng Đaminh Tam Hiệp soạn thảo cho các em chuẩn bị Xưng tội Rước lễ lần đầu, theo sự hướng dẫn của Linh Mục Vinh Sơn Đặng Văn Tú – đặc trách Huấn Giáo Giáo Phận Xuân Lộc 2002.

Xin nhấn vào đây để tải bài xuống

Comments are closed.