Mục vụ Thiếu nhi

0

Xin giới thiệu: “MỤC VỤ THIẾU NHI”– một tài liệu về định hướng công tác, chương trình sinh hoạt, nội qui, biện pháp chế tài …. và tất cả những gì cần thiết cho sinh hoạt Giáo lý. Tài liệu do Ban mục vụ Giáo xứ Dòng Đa minh Tam Hiệp soạn thảo, dưới sự hướng dẫn của Lm. Vinh Sơn Đặng Văn Tú – đặc trách Giáo Lý Giáo Phận Xuân Lộc năm 2002.

 MỤC VỤ THIẾU NHI

NĂM HỌC: 20….  – 20…….

LỜI NGỎ

I.  LỜI CHÚA

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 15, 1-2)

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cánh nho nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nho nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn – Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu anh em không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành nho. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.

II.  SUY NIỆM

Hình ảnh cây nho và cành nho trong Tin Mừng Thánh Gioan cho chúng ta thấy khía cạnh nền tảng của đời sốngsứ vụ người giáo dân: người gíao dân được mời gọi phần lớn không ngừng trưởng thành và luôn sinh hoa trái nhiều hơn.

Thiên Chúa mời gọi và con người đáp lại trong ý thức trách nhiệm, mà người ta thấy rằng có thể, và hơn nữa, cần thiết phaûi có một sự huấn luyện thường xuyên và toàn bộ cho giáo dân. “ Việc huấn luyện giáo dân phải được coi là một trong những ưu tiên của Giáo phận và phải được đề ra chương trình mục vụ sao cho tất cả mọi cố gắng của cộng đoàn (Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân) đều quy hương về mục đích này”(Kiến nghị THĐ/GM số 40)

Ngày nay, việc huấn luyện về đạo lý cho các tìn hữu trở nên khẩn thiết hơn, không phải chỉ vì sự thúc đẩy tự nhiên của việc đào sâu đức tin, nhưng còn do nhu cầu phải bày tỏ niềm hy vọng của người giáo dân khi đối diện với thế giới, cũng như những vần đề trầm trọng và phúc tạp của thế giới. Từ đó, nảy sinh ra sự bó buộc là nhất thiết phải thi hành công việc huấn luyện một cách có tổ chức, có hệ thống, thích hợp với tuổi tác, với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống và phải cương quyết thăng tiến nền văn hoá theo tinh thần Kitô giáo, để có thể trả lời cho vần nạn muôn thuở cũng như những vần đề mới đang ảnh hưởng trên con người và xã hội hôm nay. (TH.KTH.GD số 57.60)

Pháp lệnh số 18/2004/PL/CTN ngày 29/6/2004 đã cho một yếu tố pháp lý để thực hiện công cuộc huấn giáo:Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành những nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia cáchình thức sinh hoạt lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà mình tin theo  (Đ.9 số 1) .

Với giáo huấn Lời Chúa được suy niệm trong tông huấn “Người Kitô hữu giáo dân” và pháp lệnh nhà nước trưng dẫn, chúng ta cảm thấy sức mạnh đỡ nâng và thúc bách CANH TÂN công cuộc huấn giáo cho người giáo dân nói chung và cho người trẻ, thiếu nhi nói riêng.

Do đó để phát huy thành quả và khắc phục những khó khăn vẫn còn tồn tại của hiện tình giáo xứ, Giới Thiếu Nhi mà truyền thống gọi là GIA ĐÌNH THÁNHH THỂ đề xuất chương trình mục vụ năm học Giáo Lý 20….  – 20 …. như sau:

  MỤC VỤ GIỚI THIẾU NHI

I. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC

 1. Công cuộc huấn giáo là một quyền lợi căn bản của người tín hữu (x. GL 127; THKTHGD 59) và là một bổn phậnthiêng liêng bất khả xâm phạm của Hội Thánh (THKTHGD 14). Công cuộc huấn giáo này “có mục tiêu căn bản là giúp người tín hữu khám phá ra ngày càng rõ ràng hơn ơn gọi cá nhân và luôn sẵn chu toàn sứ vụ riêng của mình’. (THKTHGD 58). Đây là công cuộc của cả tập thể : tập thể giáo xứ, tập thể phụ huynh, tập thể những người có trách nhiệm, tập thể những người dấn thân phục vụ công cuộc huấn giáo.
 2. Do đó, cộng đoàn giáo xứ phải là nơi cổ võ việc dạy giáo lý và là đặc điểm ưu tiên của công cuộc này. (THKTHGD 67; THKTHGD2) nhưng không thay thế GIA ĐÌNH trong việc huấn luyện đức tin của các em thiếu nhi. (THKTHGD 68)
 3. Phương thức giáo dục đức tin là công cuộc huấn luyện bằng tình thương. Kết hợp giáo dục nhân bản, đức tin và dần dần áp dụng phương pháp hàng đội cùng sư phạm huấn giáo. Dựa trên khuôn mẫu phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể
 4. Bản chất của đoàn TNTT là đoàn thể công giáo tiến hành quy tụ các trẻ em yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện các em nên người hoàn thiện và là Kitô hữu đích thực. Vì thế, TNTT cần luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ, rước lễ để củng cố đức tin, hoàn thiện đức mến và sẵn sàng hy sinh làm việc tông đồ phù hợp với trẻ.
 5. Lý tưởng của người Huynh Trưởng là nhắm tới Chúa Giêsu Thánh Thể như một vị Thầy, một Thiên Chúa Tình Yêu đã tự hiến cho nhân loại. Đồng thời TNTT lấy Lời Chúa làn NỀN TẢNG và là chất liệu để giáo dục các em. Do đó, người Huynh Trưởng cần đào sâu, học hỏi và yêu mến Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể.
 6. Tôn chỉ sống : Sống lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
 7. Mục đích của đoàn TNTT:
 •   Tạo cho các em tinh thần mới : lành mạnh, thích nghi, cởi mở, phấn khởi vui sống và biết giúp đỡ tha nhân.
 •   Hướng dẫn các em một lối sống đạo trưởng thành, tích, ý thức và tự nguyện dần thân để mang Chúa đến cho mọi người.

II.  CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN

A. THIẾU NHI

1. Chỉ Nam Hướng Dẫn: Tông huấn “Dạy Giáo Lý” đã đưa ra những nguyên tắc căn bản cho công cuộc huấn giáo như sau (TH.DGL 21.37)

 • Giảng dạy không phải là tuỳ hứng, thiếu sửa soạn, nhưng giảng dạy có hệ thống, theo một chương trình khả dĩ, giúp đi tới một mục đích rõ rệt.
 •  Giảng dạy về những chân lý cốt yếu, không có tham vọng đề cập đến tất cả những vấn đề còn tranh luận, cũng không biến thành cuộc khảo cứu hay chú giải có tính cách khoa học.

2. Nội Dung Huấn Giáo:

Giáo lý căn bản: là chính cuốn GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO do ĐTC Gioan-Phaolô II ban hành năm 1992, đã được HĐGMVN tóm gọn trong cuốn GIÁO LÝ CÔN GIÁO phổ biến năm 1996 -1997. Giáo phận Xuân Lộc chia thành 4 cấp

 • Cấp I : Đến bàn Tiệc Thánh
 • Cấp II : Lớn lên Trong Chúa Thánh Thần
 • Cấp III : Sống Đạo
 • Cấp IV : vào Đời.

3. Sinh Hoạt Tổng Quát:

a.     Công tác chuẩn bị:

 • Thời gian đăng ký: từ ngày 15.08.20….  đến 30.08.20 ….
 • Các em sinh năm 20 …. (6 tuổi) sẽ đăng ký mẫu đơn tại Văn phòng Giáo lý, từ ngày 15.08.20 …., sẽ khai giảng ngày 19.09.20….
 • Các em ngoài độ tuổi theo qui định học các cấp XT, TS, SĐ sẽ trực tiếp đăng ký tại văn phòng giáo lý vào sáng Chúa nhật 03.10.20 …. vào lúc 7g30 -10g30. Lịch học sẽ được thông báo sau.
 • Các học viên cũ sẽ được nhận lớp mới ngày 05.09.20 … Các em thuộc diện “di dân” trình diện với Ban Điều Hành Họ nơi tạm trú để được giới thiệu đăng ký tại văn phòng Giáo xứ

b. Khai giảng: 6g30 Chúa nhật 19.09.20 …..  (trong thánh lễ có nghi thức tuyên lại lời cam kết của các anh chị Giáo Lý Viên đang phục vụ)

c. Thời khoá biểu tổng quát:

 • HK I : Từ 19.19.2.10 – 23.01.2010 (Nghỉ học 2 tuần : Chầu MTC thay địa phận và Giáng Sinh)
 • Nghỉ tết : 30.01.2011 – 06.02.2011
 • HK II : 13.02.2011 – 19.06.2011 (Nghỉ 2 tuần: Lễ Phục Sinh và Lễ Hiện Xuống)
 • Tổng kết năm học và Tuyên hứa Vào Đời : CN19.06.2011
 • Rước Lễ Lần Đầu : CN 26.06.2011
 • Lễ Thêm Sức : ngày ………………………….
 • Chương trình hè : Từ ngày 03.07.2011 – 05.09.2011

d.     Thời khoá biểu hằng tuần

 1. Tập hát Sinh hoạt
 2. Thứ tư: Chia sẻ Lời Chúa
 3. Thứ Năm: Chầu Thánh Thể
 4. Thứ Sáu: Tập hát cộng đoàn
 5. Giờ học các khối lớp:
 • Khối Sống Đạo: 18g15 -19g15 tối thứ bảy hàng tuần
 • Khối Thêm Sức: 9g30 –  10g30 Sáng Chúa nhật hàng tuần
 • Khối Xưng Tội  + Khai Tâm: 8g30 – 9g30 Sáng Chúa nhật hàng tuần

4. Nội Quy:

 • Siêng năng tham dự Thánh lễ, nhất là lễ Chúa nhật và các ngày lễ trọng
 • Nghiêm trang khi tham dự Thánh lễ và giữ sự cung khính trong thánh đường
 • Siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải
 • Đi học Giáo lý đúng giờ, đem đầy đủ sách Giáo lý, Kinh Thánh, vở học và bút viết
 • Chuyên cần học hỏi giáo lý, học thuộc bài cũ trước khi đến lớp. Trong giờ học tích cực nghe giảng, phát biểu ý kiến và không làm việc riêng
 • Trang phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, lịch sự (áo trắng, quần tây, áo bỏ trong quần và đeo khăn quàng)
 • Nghỉ học phải xin phép có sự xác nhận của phụ huynh. Nếu nghỉ trên 2 tuần liên tiếp thì phụ huynh phải liên hệ trực tiếp với Dì phụ trách khối. Khi phải nghỉ lâu hơn 1 tháng đề nghị phụ huynh trực tiếp trao đổi với Dì Tổng phụ Trách.
 • Lịch sự, lễ phép với người trên và hòa nhã với bạn bè
 • Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra và bài thi
 • Giữ gìn và bảo vệ tài sản chung, giữ vệ sinh chung

5. Biện Pháp Chế Tài

– Gia đình Thánh Thể luôn tâm niệm và thực hiện công cuộc giáo dục Đức tin bàng TÌNH THƯƠNG và thuyết phục, giúp các em trưởng thành từng bước. Việc chế tài là hình thức “cực chẳng đã” nhằm nâng đỡ những yêu hèn, biếng nhác của tuổi trẻ và sinh hoạt chung không bị trì trệ.

– Những em vắng không phép:

 • Sau 2 tuần: Khối kết hợp với Liên Họ liên hệ với gia đình
 • Sau 3 tuần: Văn phòng gửi thư thông báo cho phị huynh qua ban bảo trợ. Sau đó, ban bảo trợ báo cáo kết quả cho văn phòng Giáo xứ.
 • Sau 4 tuần vắng không phép và những xử lý trên nghiêm chỉnh thi hành, Khối xin quyết định của Linh mục chánh xứ.

–     Những em nghịnh phá:

 • Đây là tình huống gây nhiều khó khăn cho mọi người. Do đó, ngay từ đầu năn học, những người có trách nhiệm cố gắng đưa toàn thể các em vào tinh thần kỷ luật và kịp thời uốn nắn các thành phần nghịch phá
 •  Bất cứ ai phát hiện một em có hành vi quậy phá (lời nói, thái độ, hành vi…) đều ghi nhận, nhắc nhở và báo cáo cho người có trách nhiệm.
 •  GLV gặp gỡ các em, thuyết phục và giúp cải thiện. Nếu em không sửa đổi, báo cáo cấp trên xin ý kiến. Tuyệt nhiên, GLV không nhục mạ, la mắng. Dứt khoát không bao giờ đánh đập các em. Quá ba lần nhắc nhở, GLV có thể mời phụ huynh đến trao đổi để gia đình cùng cộng tác trong việc giáo dục đức tin
 •  Trước khi kết thúc mỗi học kỳ, Giáo Lý viên xét duyệt hạnh kiểm từng em theo thang điểm cụ thể và báo cáo, xin quyết định của Cha chánh xứ về những em không có sự tiến bộ

B. GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG

1. Thời Gian Sinh Hoạt: Chiều Chúa Nhật hằng tuần,  lúc 6g30 – 7g30

 • Tuần 1: Họp Ban Điều Hành
 • Tuần 2: Họp đoàn GLV
 • Tuần 3: GLV học bồi dưỡng
 • Tuần 4: GLV học bồi dưỡng – Sinh hoạt ngoại khóa

2.  Chương Trình Đào Tạo

 • Đuốc Hồng: Do Giáo phận
 • Hồng ân I: Do Giáo xứ
 • Huấn luyện Dự Trưởng: Do Giáo xứ
 • Bồi dưỡng GLV: Do Giáo xứ
 • Sinh hoạt GLV hằng năm: Do Giáo hạt

3. Giờ Giáo lý

 • Giờ Giáo lý được thực hiện theo lớp dưới sự điều hành của khối
 •  Tất cả diễn tiến trong giờ Giáo lý đều theo chỉ dẫn được trình bày trong sách GL của từng khối
 •  Dưới sự hướng dẫn của GĐTT và của Quý Dì phụ trách các GLV luôn trao dồi và cải tiến phương pháp giảng dạy sao cho hấp dẫn, linh động , giúp các em tiếp thu tốt, phấn khởi và biết đem Giáo lý vào cuộc sống.
 •  Tinh thần giời Giáo lý là cởi mở, vui tươi, gần gũi như một cuộc gặp gỡ và sống tâm tình với Chúa Giêsu, Thầy dạy duy nhất.

III.    THÀNH PHẦN PHỤC VỤ

Tông huấn “Dạy Giáo lý”(ch.9) của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã khẳng định : “Nhiệm vụ Dạy Giáo lý liên hệ đến tất cả mọi thành phần trong Hội thánh”. Sau đó, năm 1987, trong Tông huấn “Người Kitô hữu giáo dân”, Đức Thánh Cha dạy : ”Việc huấn luyện không phải là đặc quyền của một số người” (số 63).  Số 27 cũng tông huấn KTH.GD đã viết: “Người giáo dân ngày càng phải xác tín mạnh mẽ hơn nữa về ý nghĩa đặc thù của việc dấn thân hoạt động tông đồ trong giáo xứ mình.”

Giáo xứ là một hình thức tông đồ tập thể kiểu mẫu, vì đó là nơi qui tụ mọi người thành một cộng đoàn đức tin và đem họ vào tinh thần hiệp thông của Hội thánh. Công đồng Vaticanô II nêu bật hơn nữa vai trò của người giáo dân dấn thân hoạt động tông đồ trong giáo xứ : “Trong những cộng đoàn của Hội thánh, hoạt động tông đồ của người giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các Vị chủ chăn thường không thể đạt được kết quả đầy đủ” (Sl.TĐGD 10).

Do đó, Giáo xứ hân hoan đón nhận sự dấn thân tự nguyện và tích cực của mọi thành phần cho sinh hoạt của Giáo xứ, đặc biệt trong nỗ lực giáo dục đức tin cho giới Thiếu nhi. Như vậy, thành phần phục vụ cho công cuộc huấn giáo gồm có:

 • Các Linh mục, các Nữ tu Dòng Đaminh Tam Hiệp đang phục vụ tại giáo xứ.
 •  Ban Hành Giáo giáo xứ.
 •  Tất cả các Gia đình trong giáo xứ và các vị nhiệt tâm với công cuộc huấn giáo.
 •  Các Thanh niên nam nữ tự nguyện phục vụ gọi chung là TRƯỞNG (GLV)

1. Thành phần chuyên trách công tác này là :

 • Linh mục chánh xứ.
 •  Quí Dì phục vụ Thiếu nhi.
 •  Ông ủy viên huấn giáo/ Ban Hành Giáo và quí chức phó nội các Ban Điều Hành họ đạo, Ban Trị Sự các giới Cao niên, Gia Trưởng và Hiền Mẫu Giáo xứ.
 •   Các Giaó Lý Viên và Dự trưởng.

2. Phân nhiệm: Với phương thức “Tập thể lãnh đạo, cá nhân thực hiện”, mọi thành phần trên đây đều có trách nhiệm liên đới trong công cuộc huấn giáo. Tuy nhiên, khi làm việc, mỗi người có phần hành riêng mà những người khác phải tôn trọng:

    2.1) Ban Hướng dẫn GĐTT :

     a) Thành phần :

 •  Lm  Chánh Xứ.
 •  Quí Dì.
 •  UV/HG/BHG.
 •  Ban Trị sự Giới Thiếu nhi.

     b) Nhiệm vụ :

 • Ban hướng dẫn Gia đình Thánh Thể là tập thể phục vụ Gia đình Thánh Thể . Mọi sinh hoạt đều do tập thể này bàn bạc thống nhất, lên kế hoạch trình Linh mục Chánh xứ. Sau khi được duyệt, Ban hướng dẫn theo nhiệm vụ, phổ biến, thích nghi và thực hiện, giám sát, thẩm định.
 • Dì Phụ trách : Trực tiếp điều hành mọi sinh hoạt, thay thế Linh mục Chánh xứ trong những việc được trao phó và khi Ngài vắng mặt.

    2.2)  Ban bảo trợ Huấn giáo:

        a) Thành phần :

 • Ông UVHG/BHG.
 • Các Phó nội BĐH Họ
 •  Phó nội BTS Giới Gia trưởng + Hiền Mẫu Giáo xứ
 •  Các Vị nhiệt huyết Huấn giáo.

        b) Nhiệm vụ :

 • Động viên mọi thành phần trong Giáo xứ quan tâm giúp đỡ sinh hoạt Huấn giáo,
 •  Chăm sóc sự chuyên cần của các em. Cụ thể, liên hệ với phụ huynh các em đã vắng 2 tuần liên tiếp.
 •  Cùng GĐTT và phụ huynh bàn bạc, giúp đỡ thành phần “cá biệt”.
 •  Tham dự những buổi lễ chính yếu của GĐTT.
 •  Lên kế hoạch tài trợ sinh hoạt huấn giáo.

     2. 3) Ban Trị sự: là nhân tố chủ lực chăm lo mọi sinh hoạt chung của GĐTT. Ngoài ra, BTS. GĐTT còn:

 • Tham gia sinh hoạt Giáo xứ với tư cách Giới Thiếu nhi.
 •  Thực hiện những sinh hoạt chung của GĐTT.
 •  Phối trí hài hòa sinh hoạt các Khối.
 •  Lên dự thảo trình BHD.GĐTT.
 • Chăm lo việc bồi dưỡng thường xuyên và đặc biệt cho các tổ trưởng, tổ phó.

     2. 4) Các thành phần khác:

      – Giáo lý viên:  là các Thanh niên nam nữ đã dự khóa huấn luyện GLV theo chương trình Giáo phận và được phân bổ đứng lớp. Các GLV có nhiệm vụ :

 • Cùng BTS thống nhất trước CN về nội dung và trình bày Giáo lý cho chính xác và linh hoạt.
 • Dọn giáo án trước khi giảng dạy.
 • Thực hiện việc kiểm tra và thành tích học tập của các em.

– Dự Trưởng : Những em đã tuyên hứa Vào đời tự nguyện đăng ký phục vụ Giới Thiếu nhi, gọi chung là Giáo lý viên. Tùy theo công tác được trao phó, các Trưởng sinh hoạt dưới sự điều động của BTS.GĐTT.

3. Sinh hoạt và bồi dưỡng:

    a) Thường xuyên:

        – Hàng tuần: Giáo lý viên trước tiên phải là người tín hữu tốt và nhiệt thành. Vì thế,  các Giáo lý viên:

 • Chuyên chăm, sốt sắng tham dự Thánh lễ hàng ngày và các việc thờ phượng chung của Giáo xứ, nhất là siêng năng viếng Thánh thể, tôn sùng Mẹ Maria, đọc – suy niệm và sống Lời Chúa (Khuyến khích thực hiện suy niệm Lời Chúa hàng tuần); tham dự buổi cầu nguyện sau Thánh lễ.
 •  Hoàn thành tốt các công việc được trao phó.
 • Tham dự buổi sinh hoạt sau giờ dạy Giáo lý và việc bồi dưỡng từng cấp tuỳ theo chương trình riêng.

        – Hàng tháng:

 • Xưng tội cùng ngày với các em trực thuộc.
 • Tự bồi dưỡng kiến thức văn hóa – tôn giáo qua tủ sách GĐTT.

        – Hàng năm: Khi hoàn cảnh cho phép, các Trưởng tham dự tĩnh tâm – Tham quan – Bồi dưỡng theo chương trình của Giáo xứ, Hạt và Giáo phận.

    b) Đặc biệt:

 •  Năng nổ, tích cực tham gia sinh hoạt chuẩn bị năm giáo lý.
 •  Tích cực và năng nổ tham dự những khóa hội thảo, thuyết trình, thực tập đứng lớp, tham quan, giao lưu, trại v.v…
 •  Tích cực tham dự các khóa huấn luyện GLV của Giáo xứ – Hạt – Giáo phận.

4. Tuyên dương – Tuyên hứa:

 • BHD.GĐTT xét duyệt và tuyên dương các GLV có thành tích phục vụ, học tập v.v. vào ngày tổng kết cuối năm Giáo lý.
 •  BHD.GĐTT xét duyệt và đề xuất lên Hạt, Giáo phận các GLV dự khoá huấn luyện cấp II và III.
 •  BHD.GĐTT tổ chức phong nhận các GLV cấp I và đề xuất cho Linh mục Chánh xứ việc phân công phân nhiệm cho các GLV trước ngày khai giảng năm giáo lý.

5. Chế tài:

Là những người tự nguyện dấn thân làm tông đồ nên đương nhiên các GLV sẽ tự giác và nỗ lực làm tốt mọi sinh hoạt trong đời sống bản thân, tác phong, tư cách và hoàn thành các công tác được trao phó: Người Trưởng, theo mức độ, đã là ‘THẦY’ giáo dục nhân bản và đức tin, họ còn là người BẠN, người ANH, người CHỊ của các em thiếu nhi.

Tuy nhiên, để nâng đỡ sự yếu hèn của con người và nhằm lợi ích chung, các Giáo lý viên cũng chấp nhận một số qui định sau :

 • Mỗi khi có lý do chính đáng và bất khả kháng buộc phải vắng mặt, Giáo lý viên báo cáo trước với Dì Phụ trách Khối.
 •  Khi phải vắng từ 2 lần liên tiếp trở lên, Giáo lý viên đến gặp gỡ Dì Tổng Phụ Trách và khối.
 •  Các Giáo lý viên sẵn sàng đón nhận mọi trao đổi xây dựng của anh chị em, nhất là của những người hữu trách.

6. Quyền lợi: Ngoài những quyền lợi như mọi tín hữu khác, người Giáo lý viên còn được đón nhận từ GĐTT :

 • Được học hỏi và nâng đỡ để sống đức tin trưởng thành.
 •  Được nâng đỡ,chia sẻ về tinh thần và vật chất trong khả năng của GĐTT.
 •  Được nâng đỡ, chia sẻ, tham dự, đồng hành của các Giáo lý viên  trong mọi tình huống bản thân, gia đình, nhất là trong “hiếu – hỉ” và ơn gọi tu trì.

IV. HÀNH CHÁNH: Hành chánh của GĐTT gồm những việc sau:

 a) Sĩ số: Đăng ký – Nhập – Xuất – Thuyên chuyển.

 b) Chuyên cần: Kiểm tra và theo dõi sự hiện diện của các em (Lớp – Khối) và của các Giáo lý viên (Khối – GĐTT) các Thánh lễ thứ năm, Chúa nhật và các giờ Giáo lý

c) Thành tích : Thực hiện điểm hàng tháng, học kỳ, năm: GLV chủ nhiệm cung cấp thành tích cho văn phòng Huấn giáo để thực hiện sổ điểm. Mỗi em có một sổ Thành tích được gửi cho phụ huynh sau mỗi học kỳ hay mỗi tháng, gọi là phiếu liên lạc.

d) Sổ sách: Để thuận tiện và dễ dàng cho người kế tiếp trong việc điều hành lớp, Gia đình Thánh Thể

– GLV cần thực hiện : sổ đầu bài, sổ điểm và sơ đồ chỗ ngồi của các em

– BTS cần  các loại sổ sau:

 • Sổ biên bản các cuộc họp
 • Sổ danh sách sơ yêu lý lịch các Giáo lý viên và các học viên
 • Sổ trực văn phòng
 • Sổ Quỹ GĐTT, sổ quỹ các khối
 • Sổ danh sách + địa chỉ các ân nhân của GĐTT

V. TÀI CHÁNH HỖ TRỢ HUẤN GIÁO.

A. Nguồn tài chánh:

1. Giáo xứ:

 • Bảo trì nhà Giáo lý
 • Tiền “giỏ” trong Thánh lễ Thiếu nhi Chúa nhật đầu tháng
 • Hỗ trợ cho nhu cầu thực tế và cần thiết, giáo xứ có những tài trợ đặc biệt trong các dịp lễ hoặc các tổ chức khác.

 2. Các ân nhân GĐTT: GĐTT, các khối được vận động các ân nhân trong goài giáo xứ (trong các dịp lễ) và có  nghĩa vụ đền ơn

 • Hàng ngày, sau Thánh Lễ Thiếu Nhi, GĐTT đọc một Lạy Cha, một kinh Kính Mừng cầu cho quý ân nhân.
 • Một năm xin 2 lễ cầu nguyện cho người còn sống cũng như đã qua đời trong các dịp: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Bổn mạng GĐTT), và lễ Tổng kết
 • Khi quý ân nhân qua đời, các GLV và các em đến viếng xác và cầu nguyện.

B. Sử dụng:

a. Tài chánh trên đây được sử dụng vào các việc sau:

 • Thiết lập tủ sách GĐTT
 • Bồi dưỡng GLV (hàng tháng – dịp lễ – Hè v.v.).
 • Các Khoá huấn luyện GLV
 • Phát thưởng Học kỳ và Tổng kết.
 • Công tác vệ sinh và bảo quản Nhà Mục Vụ
 • Các sinh hoạt khác.

b. Quyền xuất quĩ :

 • BHD.GĐTT được xuất quĩ tối đa 500.000đ cho 01 việc chính đáng của GĐTT.
 • BTS được quyền xuất quỹ tối đa 200.000đ cho 1 việc cần thiết và chính đáng, nếu có nhu cầu vượt qui định, phải có ý kiến chấp thuận của Dì TPT
 • BHD khối được quyền xuất quỹ tối đa 50.000đ cho 1 việc cần thiết và chính đáng, nếu có nhu cầu vượt qui định, cần xin ý kiến của Dì Phụ trách khối
 • Thủ quĩ GĐTT và các khối phải có sổ chi thu rõ ràng và trình sổ 3 tháng /1 lần cho Dì TPT
 • Lưu ý:  Sổ quỹ cần phải đánh số thứ tự trang và đóng mộc giáp lai giữa hai trang. Xuất quỹ ngày nào, ghi sổ ngày đó để tránh tình trạng bất trắc và quên sót.

VII. GĐ.TT VỚI GIÁO XỨ VÀ GIA ĐÌNH CÁC EM.

 1. GĐTT là GIỚI THIẾU NHI (01 trong 5 Giới của sinh hoạt Giáo xứ), đón nhận những chỉ đạo và công tác của Giáo xứ. GĐTT luôn được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức trong Giáo xứ về nỗ lực đào tạo và giáo dục thiếu nhi.
 2. GĐTT quan hệ mật thiết với gia đình các em và hai bên thường xuyên gặp gỡ riêng hay chung để nhất trí cao trong việc giáo dục các em. có thể mời họp Phụ huynh các em vào dịp đầu năm học hoặc khi có nhu cầu khẩn thiết.
 3. Phụ huynh các em luôn động viên, theo dõi việc học và sống đức tin của con em. Mỗi khi có lý do chính đáng cho con em nghỉ từ 1 tháng trở lên, gia đình gặp trực tiếp Dì Phụ trách.
 4. Các GLV chia sẻ tận tình với gia đình các em trong những biến cố lớn của bản thân và gia đình các em trực thuộc.

VIII. XƯNG TỘI VÀ LỄ TIẾT.

1. Xưng tội: Các em thiếu nhi và các GLV cùng nhau xưng tội định kỳ 2 tháng 1 lần do quý Dì đã trình báo Cha chánh xứ

Đối tượng

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

T. Vinh Sơn Liên

Mẹ Vô Nhiễm

Thánh Giuse

Ghi chú: Khi xưng tội, các em luôn dọn mình theo bản “giúp lãnh nhận Bí tích Hoà giải”.

2. Lễ tiết: Ngoài những đại lễ của Phụng vụ và của Giáo xứ, GĐTT còn có những lễ tiết riêng :

 • Bổn mạng GĐTT: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: CN 26.06.2011.
 •  Bổn mạng Cha Chánh xứ, các Dì,
 •  Ngày Thụ phong Linh mục của Cha Chánh xứ
 •  Bổn mạng các anh chị BTS và các anh chị GLV (do khối)
 •  Nhắc các em tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ trong những ngày đặc biệt như: ngày của mẹ (CN tuần thứ 2 trong tháng 5), ngày của cha (CN tuần thứ 3 trong tháng 6), ngày nhà giáo VN (20/11)

LỜI KẾT:

Giáo xứ  …. kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Mân Côi bản Mục vụ Gia đình Thánh Thể này. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu, dưới tác động của Thần Khí Chúa, tưới gội Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trên mọi sinh hoạt Huấn giáo của Giáo xứ để Lời Chúa gặp được mảnh đất tốt, phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và của các tín hữu, nhất là của các em thiếu nhi, bầu cử cùng Chúa chúc lành cho những nỗ lực của Giáo xứ trong công cuộc xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống trong “vận hội mới” của Giáo xứ.

 ……… , ngày 12  tháng 09  năm 20 ….        

                        Lm. Chánh xứ       

 

 

 

 

 

   

 

Comments are closed.