Xây Dựng Con Người Trưởng

0

XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRƯỞNG (GIÁO LÝ VIÊN)

Nt. Maria Trần Thê

Sứ mệnh của GLV rất quan trọng, nhưng việc xây dựng con người phải là việc thiết yếu hàng đầu. Các khóa huấn luyện chỉ là mở màn, nhưng tự rèn luyện mỗi ngày và kéo dài mãi trong cuộc sống, vì “nhân đức là một thói quen tốt”. Việc xây dựng này cần dựa trên 3 nền tảng:

I. NHÂN BẢN VỮNG CHẮC:

1. Tư cách, cách phong đứng đắn:

· Đây là điểm các em nhận ra đầu tiên, các em đánh giá đầu tiên: Những nét bên ngoài thể hiện tâm hồn bên trong. (Ca dao, tục ngữ…)

· Y phục tề chỉnh, tránh lố lăng, “mốt” thái quá.

· Cách ăn nết ở: cần đơn sơ giản dị.

· Lời nói, cử chỉ: hòa nhã, lịch sự, không khách sáo, nhưng chân thành, khôn ngoan.

· Thiếu những điểm trên sẽ gây bất kính, rất khó cho vai trò của bạn.

2. Những đức tinh cần thiết của một GLV.

· Trung tín trong lời nói và việc làm: Nói một đàng, làm một nẻo… mất uy tín.

· Hứa phải giữ lời: Phải suy nghĩ cẩn thận xem có khả năng thi hành không, không nên hứa vì vui miệng, hứa lung tung….

· Chân thành: Không dối mình, không gạt người… Sống chân thành không có nghĩa là thẳng ruột ngựa, nghĩ gì nói đó, thiếu khôn ngoan. “Hãy nói sự thật, nhưng không phải hết mọi sự thật đều phải nói ra”.

· Phục vụ hy sinh: Đó là lý tưởng của huynh trưởng – cảm thấy niềm vui vì được phục vụ.

· Tinh thần trách nhiệm: ý thức bổn phận được trao, thi hành tốtTinh thần cộng tác làm việc chung: Chúng ta sống trong một thế giới, một hoàn cảnh xã hội mà mỗi người có một chuyên môn… không ai là tất cả.

· Hiền hậu vui tươi: Tuổi thơ không ưa chuộng những bộ mặt buồn rầu… Nhưng không có nghĩa là cợt nhả, nhu nhược, không dám điều chỉnh những sai lỗi.

· Kiên nhẫn: Việc huấn luyện không phải là công việc một sớm một chiều, nhưng là trăm năm trồng người nghĩa là cho tới chết. Gặp những trẻ ương bướng… nóng nảy sẽ đưa đến đổ vỡ. Nhưng kiên nhẫn sẽ thành công.

· Tha thứ quảng đại: Như chính Chúa đã thứ tha. Cố chấp chỉ thêm bực dọc và không hiệu quả.

· Bình tĩnh: Kiềm chế những nóng nảy bộc phát, hốt hoảng, (Phêrô và các môn đệ hốt hoảng la khi thấy sóng mặc dầu có Chúa……)

II. KIẾN THỨC CẦN THIẾT:

1. Kiến thức phổ thông.

2. Hiểu biết về đường hướng mục vụ của giới Thiếu Nhi và nhiệt tình phục vụ.

3. Hiểu tâm lý trẻ và yêu mến trẻ: Trẻ em sống bằng tình thương nên rất nhạy bén trước tình thương của huynh Trưởng. cảnh gia đình, hoàn cảnh của chính em.

Comments are closed.