Vị Thánh kính ngày 24 tháng 7

0

Declan, Giám mục – Thomas Kempis, Linh mục

Declan sống vào đầu thế kỷ thứ năm, là một Giám mục Ái Nhĩ Lan ở miền Waterford, là một trong bốn Vị Giám mục được sai đi thi hành sứ vụ ở Ái Nhĩ Lan trước ngày mừng lễ Thánh Patrick-ngày 17 tháng 3. Dựa trên tiểu sử, Declan sinh ra trong một gia đình quý tộc gần Lismore. Ngài được phong chức Giám mục và thành lập giáo phận Ardmore- nơi mà còn lại di tích của một đan viện, một ẩn viện và một giếng thánh nơi mà người ta kể đã làm nhiều phép lạ. Khi về già, Declan nghỉ hưu trong một cái am; sau đó Ngài trở về sống ở Ardmor và qua đời tại đây.

Tân Giáo ở Mỹ tưởng nhớ Thomas à Kempis (sinh 1380-tử 1471). Ngài là một linh mục và cũng là tác giả cuốn sách cổ điển mà nhiều người biết đến gọi là “Theo gương Đức Kitô”. Tác phẩm này được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách này nhấn mạnh đến lòng đạo đức của mỗi cá nhân đặt trên việc học và đời sống nội tâm đặt lên trên công việc phục vụ.      

Comments are closed.