Vị Thánh kính ngày 5 tháng 7

0

Anthony Mary Zaccaria, Linh mục

Anthony Mary Zaccaria (sinh 1502- tử 1539) là vị sáng lập Dòng Barnabite. Ngài sinh tại Cremona thuộc miền Bắc nước Ý, là một bác sĩ thể lý, sau này chuyển sang bác sĩ tâm linh. Ngài thụ phong linh mục năm 1528.  Hai năm sau, cùng với hai nhà quý tộc Milan, Ngài thiết lập một Hội dòng các linh mục với ước nguyện: canh tân lòng yêu mến phụng vụ và đời sống Kitô hữu bằng việc giảng dạy không ngừng dựa trên các bài viết của thánh Phaolô và cử hành cách trung thành các bí tích. Hội Dòng của Ngài đã được phê chuẩn năm 1533, sống theo luật Giáo sĩ của thánh Phaolô, sau này thêm vào danh hiệu “Beheaded”. Thoạt đầu, Dòng gặp phải sự chống đối từ phía nhóm giáo sĩ địa phương do việc canh tân mà Dòng đang giới thiệu và đưa vào thực hành; nhưng Rome đứng sau hậu thuẫn cho sứ vụ của Dòng. Chính Cha Anthony tổ chức những phiên họp giành cho giáo sĩ, thành lập các hiệp hội cho những người sống đời sống gia đình, giảng thuyết ngoài trời, và phục vụ người đau bệnh. Năm cuối đời, Anthony bắt đầu những cuộc đàm phán để chọn nhà thờ thánh Barnabas ở Milan làm trung tâm đầu não của Dòng. Đó là lý do tại sao các thành viên của Dòng được biết đến nhiều ở Barnabites. Cha Anthony qua đời ngày 5 tháng 7 năm 1539, hưởng dương 37 tuổi. Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Ngài.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.