Tìm

0
 Lặng ngồi search google
Thấy nhiều điều bất ngờ
Chuyện trên trời, dưới đất
Chuyện gần và chuyện xa
Lặng ngồi search google
Chăm chú và say mê
Biết bao điều thú vị
Như say nhạc, say thơ
Lặng ngồi search google
Có lúc thấy ngu ngơ
Với những cảm giác lạ
Caps Lock đời nở hoa
Lặng ngồi search google
Shift, Tab, rồi Backspace
Mắt nhìn và tay lướt
Không để thời gian thừa
Lặng ngồi search cuộc đời
Thấy nước mắt, nụ cười
Bước xuôi và bước ngược
Search cho hết chuyến đời
Lặng ngồi search tâm hồn
Thấy niềm vui, nỗi buồn
Upload Tin, Cậy, Mến
Download muôn Hồng ân
Lặng ngồi search linh hồn
Chợt thấy bao lỗi lầm
Sám hối và cầu nguyện
Thiên Chúa vẫn từ nhân
 
Viễn Dzu Tử 
Lễ Thánh Phanxicô Xavie – 2012

Comments are closed.