Tĩnh nguyện: Lời mời gọi dấn thân

0

TĨNH NGUYỆN THỈNH SINH CƠ SỞ 2.

LỜI MỜI GỌI DẤN THÂN

1. Chuẩn bị:

  • Thánh Giá
  • Bản đồ Việt Nam
  • Mỗi người 1 cây nến nhỏ

2. Diễn tiến: 

KINH CHÚA THÁNH THẦN

Bạn thân mến,

Trong bầu không khí trầm lắng như cả đất trời cùng hòa chung tâm tình với chúng ta để lặng  yên, để lắng nghe nhịp đập con tim, để có thể nghe tiếng gọi trời cao . Tiếng gọi xưa, Chúa Giêsu đã tha thiết kêu mời các tông đồ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.”(Mt 28,19-20). Lời mời gọi ấy vẫn còn vang vọng và thúc giục chúng ta hãy mau lên đường, làm chứng cho Chúa  giữa lòng đời hôm nay.

Sứ mạng truyền giáo cũng chính là bổn phận và trách nhiệm của mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy bởi lẽ Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Tự bản chất Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (TG số 2).

Giờ đây chúng ta cùng trầm lắng tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa. 

LỜI CHÚA: Mt28,16 -20

Mười một môn đệ đi tới niềm Galilê, đén ngọn núi Đức Giếu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông : “Thầy đã được trao cho trao toàn quyên trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”

Nhạc không lời

 TĨNH  NGUYỆN

Trước khi sinh ra ta, Chúa đã chuẩn bị cho ta rất chu đáo: Ngài đã thánh hoá chúng ta bằng chính Thần khí của Ngài. Chúa xức dầu tấn phong ta làm ngôn sứ cho muôn dân .

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”(Gr 1:5)

Bạn thân mến,

Sứ mạng loan báo Tin Mừng là căn cốt, là sứ mạng cuộc đời mỗi người. Vậy :

  • Tôi và bạn đã có bao giờ thao thức khi chung quanh ta còn biết bao người chưa biết Chúa.
  • Tôi và bạn đã bao giờ ta mong mỏi bước ra với tha nhân để nói với họ về Chúa chưa?

Nhạc không lời

“Anh em hãy đi khp t phương thiên h, loan báo Tin Mng cho mi loài th to” (Mc 16,15). Đây là lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi Người lên trời để sai các Tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho khắp mọi nơi và mọi loài. Sách Công vụ Tông đồ cũng mở đầu bằng lệnh truyền của Đức Giêsu Phục Sinh“anh em s là chng nhân ca Thy ti Giêrusalem, trong toàn min Giuđê, Samaria và cho đến tn cùng cõi đt” (Cv 1,8).  Đó là sứ mệnh và là lời mời gọi thiêng liêng dành cho tất cả mọi kitô hữu.

  • Tôi và bạn có nghe thấy tiếng gọi ấy đang cấp thiết trên cánh đồng truyền giáo không?
  • Đã có bao giờ bạn thao thức làm cách nào làm cho Lời Chúa đi vào lòng con người thời đại hôm nay không?

Nhạc không lời

Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu; tôi được kêu gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa” (Rm 1,1). Đây là lời xác tín của thánh Phaolô về ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa dành cho ngài. Ngài được gọi trở nên tông đồ của Đức Kitô và có sứ mạng loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.

  • Tôi và bạn có xác tín về ơn gọi của mình và sứ mạng Thiên Chúa dành cho ta không?
  • Tôi và bạn đã làm gì để sứ mạng ấy được hoàn trọn trong cuộc đời ta

Nhạc không lời

DẤN THÂN 

Bạn thân mến,

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” Lời Ngài vẫn còn đó. Mời Bạn dành một chút thời gian để nhìn ra xung quanh: biết bao người đau khổ đang cần nâng đỡ; biết bao kẻ đói khát, không chỉ cơm ăn, áo mặc mà còn là một cuộc sống an bình giữa một xã hội ngày càng tha hóa, ngày càng ngập lụt trong ích kỷ, hưởng thụ … vô cảm trước những đớn đau của người bên cạnh. Thế giới hôm nay khát khao niềm tin vào Thiên Chúa. Con người hôm nay mong chờ tình yêu cứu độ. Ai sẽ là người chuyển trao sứ điệp bình an cho họ? Ai sẽ là người dám can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa để đứng lên thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây. Xin hãy sai con!”.

 Nhạc không lời 

Nếu bạn đã xác tín Chúa mời bạn, xác tín sứ mạng đời bạn thì hãy can đảm đứng lên và hãy đặt trọn ước nguyện dấn thân của bạn trên dải đất quê hương. Đặt những ngọn nến lòng bạn nơi mảnh đất truyền giáo bao la. 

Đặt nến trên bản đồ.

Hát: Dấn thân  

LỜI NGUYỆN TỰ PHÁT

 LỜI NGUYỆN KẾT :

Hát : Gieo bước hành trình.

Maria Bích Mai

Comments are closed.