Hai con đường

0

   HAI CON ĐƯỜNG

    

Ôi cửa rộng thênh thang và thoải mái,
Là con đường hưởng thụ những thú vui,
Ai đi qua đường đó sẽ ngậm ngùi,
Vì sẽ phải nghiến răng và khóc lóc.
     Đây cửa hẹp, cửa Chúa ban sự sống,
     Cho những người chiến đấu để vượt qua,
     Đi cửa này phải khổ chế bôn ba,
     Phải quên mình vác cây thập tự giá.
Vào cửa hẹp là con người khiêm hạ,
Không tự mãn mà cũng chẳng tự kiêu,
Luôn hy sinh quảng đại sẽ vui nhiều,
Đường dẫn tới niềm vui và hạnh phúc.
     Hỡi những ai đang lầm than cơ cực,
     Hãy bước vào đường hẹp Chúa đã đi,
     Đó là đường Chúa ban tặng những gì,
     Cho tất cả những ai qua đường đó.

                      Nt. Thérèse Mai Thị Ngượi


Comments are closed.