Triều đại 100: Đức Giáo hoàng Valentinô

0

Đức Giáo hoàng Valentinô sinh tại Rôma trong vùng De La Via Lata. Dưới thời đức Pascal I, ngài được 25 tuổi, được phong chức phụ Phó tế, rồi sau đó làm Phó tế và trở thành Tổng phó tế. Ngài trở nên nổi tiếng vì có thể nói chuyện được với dân chúng Rôma cũng như với thượng lưu và quý tộc. Người ta biết rất ít về giáo triều của ngài. Theo cuốn tập tiểu sử Giáo hoàng (Liber Pontificalis), thời gian làm Giáo hoàng của ngài thật ngắn ngủi, chỉ được 40 ngày và được chỉ định bởi Lothaire. Là người hiền lành và đạo đức, ngài rất được dân chúng Rôma mến mộ. Triều đại của ngài chỉ được gần một tháng. Ngài được an táng trong hang độngVatican.

Comments are closed.

phone-icon