Triều đại 75: Đức Giáo hoàng Êugêniô I

0

Đức Giáo hoàng Êugêniô I sinh ra tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 10-8-654 do ý của hoàng đế Constantin II, một năm trước khi vị Giáo hoàng tiền nhiệm Martinô bị xiềng dẫn độ về Constantinôpôli và bị lưu đày đến chết. Các giáo sĩ Rôma và chính đức tân Giáo hoàng Êugêniô I này, cũng không chống lại ý chỉ của hoàng đế. Có lẽ không phải vì họ sợ hãi, vì bị khuất phục, nhưng vì họ phải nương theo thời thế, nhất là vì không muốn chọc tức hoàng đế, người có thừa mưu lược đưa một vị Lạc giáo Nhất ý lên ngai Giáo hoàng. Cũng có thể họ vừa muốn tỏ ra bao dung, lại vừa muốn không làm phương hại thêm vị thế bấp bênh của đức Martinô. Điều chắc chắn là thái độ của ngài đã tỏ ra quá mềm mỏng, rộng lượng như trong cuốn Liber pontificalis đã ghi: “Quá ân cần, dịu hiền và khoan dung”.

Về sau ngài điều chỉnh lại thái độ của mình: không chấp nhận thư nghị hội của thượng phụ Pierre gởi cho ngài, trong đó chất chứa đầy tối tăm về tín điều và đậm màu Lạc thuyết Nhất ý, khước từ phê chuẩn bản tuyên tín do hoàng đế áp đặt và lên tiếng công khai tố cáo những lạm quyền, những hành động bách hại của hoàng đế đối với thánh Giáo hoàng Martinô I. Chắc chắn bản thân ngài cũng đã chịu chung số phận bị bách hại như vị tiền nhiệm, nếu ngài không được Chúa cất về sớm. Ngài còn quy định các linh mục phải giữ luật khiết tịnh trọn đời. Ngài mất ngày 2-6-657.

Comments are closed.

phone-icon