Đức Mẹ nhờ lòng tin mà tin …

0

ĐỨC MẸ ĐÃ NHỜ LÒNG TIN MÀ TIN
THÌ CŨNG NHỜ LÒNG TIN MÀ THỤ THAI

Thánh Âutinh

Tôi xin anh em hãy để ý xem Chúa nói gì khi Người giơ tay chỉ các môn đệ: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đức Trinh Nữ Maria đã không thi hành ý muốn của Cha sao? Người là đấng đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai; Người được chọn để nhờ Người, Đấng cứu độ chúng ta ra đời; Người được Đức Kitô tạo thành trước khi Đức Kitô được tạo thành nơi Người. Đức Maria đã thi hành, hoàn toàn thi hành ý Chúa Cha; vì thế đối với Người, làm môn đệ của Đức Kitô thì quan trọng hơn là làm Mẹ của Đức Kitô. Mẹ cũng sung sướng vì được làm môn đệ của Đức Kitô hơn là làm Mẹ của Đức Kitô. Vậy, Đức Maria được hạnh phúc vì đã cưu mang Thầy trước khi sinh ra Thầy.

Bạn hãy xem tôi nói có đúng không. Khi Chúa cùng đi đường với đám đông và làm phép lạ thì một bà nói: Sung sướng thay người mẹ đã cưu mang Thầy! Phúc thay người mẹ đã cho Thầy bú mớm! Nhưng, để người ta đừng tìm sung sướng theo lẽ tự nhiên, thì Chúa đã trả lời ra sao? Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Do đó, Đức Maria diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa; Người gìn giữ sự thật trong tâm trí hơn là cưu mang xác phàm trong lòng. Đức Kitô là sự thật, Đức Kitô là xác phàm: là sự thật, Đức Kitô ở trong tâm trí Đức Maria; là xác phàm, Đức Kitô ở trong lòng Đức Maria. Việc Đức Kitô ở trong tâm trí Mẹ thì quan trọng hơn việc Người ở trong lòng Mẹ.

Đức Maria thánh thiện, Đức Maria diễm phúc, nhưng Hội Thánh còn hơn Đức Maria. Vì sao? Thưa vì Đức Maria là một thành phần của Hội Thánh, là một chi thể thánh, chi thể tuyệt vời, nhưng vẫn là một chi thể của toàn thân. Nếu Người thuộc về toàn thân, thì chắc chắn thân mình phải hơn một chi thể. Đầu của thân thể là Chúa, nhưng Đức Kitô toàn thể gồm đầu và thân mình. Tôi phải nói gì đây? Chúng ta có vị thần linh là đầu, chúng ta có Thiên Chúa là đầu.

Vậy, anh em thân mến, xin anh em để ý: anh em vừa là chi thể của Đức Kitô, vừa là thân mình Đức Kitô. Hãy để ý xem anh em là người thế nào mà Chúa lại nói: Đây là mẹ tôi, là anh em tôi. Anh em là mẹ Đức Kitô thế nào? Thưa: Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Tin tôi đi, tôi hiểu thế nào là anh em, là chị em của Đức Kitô, bởi vì chỉ có một gia sản, do đó, vì lòng thương xót, Đức Kitô tuy là Con Một, đã không muốn chỉ mình được hưởng, nhưng muốn cho chúng ta được làm kẻ thừa tự của Chúa Cha và đồng thừa tự với Đức Kitô.

(Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, Bài đọc 2, Kinh Sách, Lễ Ðức Mẹ dâng mình trong đền thờ, 21/11).

Comments are closed.