Dành cho bạn …

0

Khi gặp khó khăn, bạn sẽ làm gì ? Hãy trả lời bốn câu hỏi:

  1. Nỗi khó khăn ra sao?
  2. Nguyên nhân ở đâu?
  3. Có cách nào giải quyết được?
  4. Giải pháp nào hơn cả?
  • Trên đường đời, hành lý quan trọng nhất phải mang theo là lòng nhẫn nhục. Chính hoàn cảnh tự nó không làm ta sung sướng hay đau khổ. Chính cái cách ta phản ứng lại nó làm cho ta khổ hay vui.
  • Hãy học lấy bài học “mềm như cây liễu” chứ đừng “cứng cỏi như cây tùng”. Bởi vì trên bước đường đời, nếu ta học cách làm cho những va chạm dịu bớt đi thì cuộc hành trình của ta sẽ êm đềm và sung sướng hơn.
  • Luôn tâm niệm: “Xin cho tôi một tâm hồn bình tĩnh để cảm nhận những tình thế không thể thay đổi được, một lòng can đảm để thay đổi những tình thế có thể thay đổi được và một tinh thần sáng suốt để phân biệt tình thế nào thay đổi được, tình thế nào không thể thay đổi được!”
  • Bài học quan trọng nhất là bài học chỉ cho tôi sự quan trọng của ý nghĩ.
  • Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh, hãy làm thành một ly nước chanh ngon ngọt.


Chẳng làm thông vút trên đồi, 

Thì làm cây cỏ bên ngòi, dưới thung.
Thông kia đẹp nhất trong vùng,
Tôi tuy bé nhỏ sánh cùng thông xanh
Làm cây chẳng được, cũng đành,
Tôi làm ngọn cỏ xanh xanh bên đàng.
Thân không hoá kiếp cá vàng
Thì làm tôm tép tung tăng trong đầm
Có tướng mà cũng có quân,
Ai lo việc nấy, dưới trần cùng vinh.
Có việc trọng, có việc khinh,
Miễn tròn bổn phận, trọng khinh sá gì?
Rộng, hẹp cũng thể đường đi,
Mặt trời, sao nhỏ, khác chi, bạn hiền?
Việc gì tận mỹ là nên,
Thành công chẳng kể sang hèn, thấp cao…

                                       (Doghlas Malioch – Nguyễn Hiến Lê dịch)

Tiểu An sưu tầm

Comments are closed.