Những cuộc gặp gỡ đi vào lòng người

0

Đó là những cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các bệnh nhân. Nơi mỗi cuộc gặp gỡ, những bệnh nhân được ngài ôm hôn đều rất xúc động và hạnh phúc. Họ cảm thấy như được chính Lòng Thương Xót của Chúa đụng chạm vào thân thể đau đớn, dị dạng vì bệnh tật, để họ được tái sinh trong niềm vui và hy vọng …

Sr. Bích Thu sưu tầm và thực hiện

Comments are closed.

phone-icon