Những dấu hỏi

0

NHỮNG DẤU HỎI

Rao truyền là phải nói
Ý nghĩa của cuộc đời
Bao nhiêu là dấu hỏi
Ai đã sinh ra tôi?
Tôi sống để làm gì?
Ba vạn ngày vắn vỏi
Chết rồi còn lại chi?
Đi về đâu con hỡi?
Cuộc đời lắm đau thương
Tử sinh và kinh cụ
Cõi lòng lắm vấn vương
Tại sao lại đau khổ?
Nước mắt và nụ cười
Tranh nhau trong cuộc sống
Chẳng biết ai thắng ai
Trời cao đất vẫn rộng
Cuộc đời lắm bí ẩn
Những khao khát vô biên
Mà chỉ thấy giới hạn
Chận đứng mọi khát thèm
Ai người không muốn sống
Thần chết cứ tung hoành
Cắt ngang mọi đường chỉ
Trên khung dệt thời gian
Sung sướng tìm ở đâu
Mắm cà hay rượu thịt
Nhà trệt hay nhà lầu
Rồi lăn ra cũng chết
Người thông hay người dốt
Quái kiệt hay độn đần
Tha ma đón nhận hết
Đất lành chẳng biện phân
Xương trắng đều như nhau
Hàng ngũ tuy lộn xộn
Thơ ấu hay bạc đầu
Tan dần theo năm tháng.

Xuân Ly Băng

Comments are closed.