Sự hiệp thông của các Thánh

0

SỰ HIỆP THÔNG CỦA CÁC THÁNH

Vatican, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Đây là bài Giáo Lý tiếp theo của Đức Thánh Cha
về Kinh Tin Kính trong Năm Đức Tin

***

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt lành!

Hôm nay tôi muốn nói về một thực tế rất đẹp của đức tin chúng ta, cụ thể là “Sự hiệp thông của các Thánh”. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta rằng cách nói này diễn tả hai thực tại: hiệp thông trong các thực tại thánh và hiệp thông giữa những người thánh (số 948). Tôi sẽ tạm dừng ở nghĩa thứ hai: đó là một trong những sự thật ban niềm an ủi nhất đối trong đức tin của chúng ta, bởi vì điều này nhắc nhở rằng chúng ta không cô đơn, nhưng có sự hiệp thông sự sống giữa tất cả những người thuộc về Đức Kitô. Đó là sự hiệp thông phát sinh từ lòng tin; Thật thế, từ “Các Thánh” đề cập đến những người tin vào Chúa Giêsu và được tháp nhập với Người trong Hội Thánh qua bí tích rửa tội. Vì điều này, các Kitô hữu tiên khởi cũng đã được gọi là “Các Thánh” (x.Cv 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cr 6,1).

Phúc Âm Thánh Gioan chứng minh rằng, trước cuộc khổ nạn của Người, Chúa Giêsu đã cầu xin với Chúa Cha cho sự hiệp thông giữa các môn đệ, với các lời này: “để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (17,21).

Trong sự thật sâu thẳm nhất của mình, Hội Thánh hiệp thông với Thiên Chúa, hiểu biết Thiên Chúa, sự hiệp thông tình yêu với Đức Kitô và với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, được kéo dài trong sự hiệp thông huynh đệ. Mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha là “khuôn mẫu” của mối quan hệ giữa các Kitô hữu chúng ta: nếu chúng ta đã được tháp nhập mật thiết với nhau dựa trên “khuôn mẫu” này, trong lò lửa tình yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi, khi đó, chúng ta có thể thực sự trở thành một con tim và một thần khí giữa chúng ta, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa thiêu rụi tính tự cao tự đại của chúng ta, đốt cháy những định kiến, sự chia rẽ bên trong và bên ngoài của chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa cũng thanh trừng cả tội lỗi của chúng ta.

Nếu cuộc sống này bắt nguồn từ tình yêu là Thiên Chúa, thì các hoạt động qua lại hỗ tương được vận hành: từ anh chị em đến Thiên Chúa; kinh nghiệm sự hiệp thông huynh đệ dẫn đưa tôi đến sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa, nó cũng dẫn đưa chúng ta đến một mối dây ràng buộc với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đây là khía cạnh thứ hai trong sự hiệp thông của các thánh mà tôi muốn nhấn mạnh: đức tin của chúng ta đang cần sự nâng đỡ của những người khác, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Nếu chúng ta hiệp nhất, đức tin của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Thật đẹp biết bao khi chúng ta nâng đỡ nhau trong cuộc phiêu lưu tuyệt vời của đức tin! Tôi nói điều này bởi vì xu hướng khép kín chính mình cũng đã ảnh hưởng đến cả lĩnh vực tôn giáo nữa, do đó, nhiều khi thật là vất vả để xin sự giúp đỡ tinh thần từ những người cùng chia sẻ kinh nghiệm Kitô giáo với chúng ta. Trong hành trình đức tin của mình, ai trong chúng ta đã không sống kinh nghiệm bất an, lạc lõng và thậm chí nghi ngờ? Tất cả chúng ta đã có kinh nghiệm này, ngay cả bản thân tôi: nó là một phần của con đường đức tin, đó là một phần của cuộc sống chúng ta. Tất cả những điều này không được làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì chúng ta là những con người, được ghi dấu bởi sự mong manh và những hạn chế; tất cả chúng ta đều yếu ớt, tất cả chúng ta đều có những hạn chế.

Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn này, cần phải tín thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện với tấm lòng con thảo, đồng thời, thật là quan trọng tìm được lòng can đảm và khiêm nhường để mở rộng chính mình ra cho người khác, để xin được trợ giúp, để xin người khác giúp chúng ta một tay. Bao nhiêu lần chúng ta đã làm điều này và sau đó có thể thành công thoát ra khỏi một vấn đề rắc rối và lại tìm thấy Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông này – hiệp thông có nghĩa là “hiệp nhất chung” – tất cả chúng ta là một gia đình tuyệt vời, ở đó tất cả các thành phần luôn giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.

Và chúng ta đi đến một khía cạnh khác: sự hiệp thông của các thánh đi xa hơn cuộc sống trần gian này, nó vượt xa hơn cái chết và kéo dài mãi mãi. Sự hiệp thông này ở giữa chúng ta, vượt ra ngoài và tiếp tục ở đời sau; đó là một sự hiệp thông thiêng liêng bắt nguồn từ Bí Tích Rửa Tội không bị bẻ gãy bởi cái chết, nhưng nhờ sự Phục sinh của Đức Kitô, đã trở nên viên mãn trong cuộc sống vĩnh cửu. Có một sự ràng buộc sâu sắc và bất khả phân ly giữa tất cả chúng ta, những người còn đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế này, và những người đã đi vào cõi vĩnh hằng. Tất cả những người đã được rửa tội trên trần gian này, các linh hồn trong Luyện Ngục và các thánh đã được hiển vinh trên Thiên đàng làm thành một gia đình tuyệt vời. Sự hiệp thông giữa đất và trời được thực hiện cách đặc biệt trong những lời cầu thay nguyện giúp.

Chúng ta có vẻ đẹp này! Đó là một thực tại của tất cả chúng ta, làm cho chúng ta trở nên anh chị em với nhau, thực tại này đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống. Chúng ta hãy bước đi trên con đường này với sự tin tưởng, với niềm vui mừng. Một Kitô hữu phải thể hiện sự vui tươi, với niềm vui vì có rất nhiều anh chị em được rửa tội để cùng đi với mình, niềm vui này được nâng đỡ của các anh chị em cùng đi trên một con đường để về trời, niềm vui với sự giúp đỡ của các anh chị em đang vui hưởng vinh phúc thiên quốc và cầu nguyện với Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hãy tiến lên trên con đường này với niềm vui!

Anh chị em thân mến,

Trong bài giáo lý của chúng ta dựa trên Kinh Tin Kính, chúng ta suy nghĩ về “Các thánh thông công”. Như Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta, đây là một sự hiệp thông “trong những thực tại thánh” và “giữa những người thánh” (số 948). Các thánh thông công là thực tại sâu xa nhất của Hội Thánh, bởi vì trong Chúa Kitô, qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được chia sẻ trong sự hiệp thông sự sống và tình yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, chúng ta hiệp nhất với nhau trong Thân Thể Chúa Kitô. Qua hiệp thông huynh đệ này, chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn và chúng ta được mời gọi để nâng đỡ lẫn nhau về tinh thần. Các thánh thông công không chỉ hiệp thông Hội thánh trần thế, mà bao gồm tất cả những người đã chết trong Đức Kitô, các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên trời.

Chúng ta cảm nghiệm sự hiệp thông giữa trời và đất trong lời cầu nguyện cho nhau của chúng ta và trong các ngày lễ mừng kính Các Thánh và cầu nguyện cho Các Linh Hồn. Khi chúng ta vui mừng hân hoan trong mầu nhiệm cao cả này, chúng ta hãy cầu xin Chúa lôi cuốn chúng ta tiến đến gần Ngài hơn và đến với tất cả anh chị em chúng ta trong Hội Thánh.

Tôi chào thăm tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho anh chị em.

 Sr. Sen Trắng chuyển ngữ

Nguồn: zenit.com

Comments are closed.