Triều đại 132: Đức Giáo hoàng Bênêđictô V

0

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô sinh tại Rôma, được dân chúng bầu lên sau khi đức Gioan XII qua đời, đối lập với đức Lêô VIII, do hoàng đế Ottô I đặt lên một cách bất hợp pháp. Khi ấy hoàng đế Ottô I không công nhận việc tuyên xử đức Lêô VIII là ngụy Giáo hoàng, đã truất phế và bắt giam ngài ngày 23-6-964, rồi đày sang Đức. Sau khi Lêô VIII qua đời, Ottô I mới chịu cho ngài về lại Rôma theo lời yêu cầu của dân Rôma, dân Pháp và một số các đồ đệ của ngài, nhưng ngài đã qua đời tại Hambourg ngày 4-7-965 và được an táng trong nhà thờ chính tòa Hambourg. Năm 988, Ottô III cho đưa xác ngài về Rôma và an táng trong hầm mộ Vatican. 

Comments are closed.

phone-icon