Triệu đại 136: Đức Giáo hoàng Gioan XIV

0

Đức Giáo Hoàng Gioan XIV sinh tạiPavia, tên thật là Pietro Canepanova, làm Giáo hoàng vào tháng 12-983. Khi hoàng đế Ottô II vừa qua đời thì Rôma bị xáo trộn. Francon bị đầy qua Constantinôpôli, nay lại trở về Rôma, và một lần nữa, tự phong ngôi Giáo hoàng cho mình với tên là Bônifaciô VII. Lúc ấy, ngài bị Bônifaciô VII bắt nhốt trong lâu đài Thiên thần và qua đời ngày 20-8-984, ngài bị đói khát hành hạ. Sau khi ngài qua đời, Francon làm bá chủ Rôma khoảng một năm và qua đời năm 985 do bị ám sát. Xác của Francon bị dân chúng kéo lê ngoài đường phố và bị vất bỏ trước đền thánh Gioan Latran. Một vài linh mục lấy xác đem đi chôn, nhưng theo một vài nguồn sử liệu, xác ấy bị chặt ra nhiều mảnh và vất xuống sông Tibre.

Comments are closed.