Triều đại 138: Đức Giáo hoàng Grêgôtiô V

0

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô V là người Đức, sinh năm 973, tại Saxe, thuộc dòng họ bá tước miền Carinthie được chọn làm Giáo hoàng ngày 3-5-996, do ý muốn của hoàng đế Ottô III, là người bà con của ngài. Lúc ấy, hoàng đế đến Ý để dàn xếp các vụ nổi loạn của Đảng quốc gia độc lập, mà người lãnh đạo là nhà quý tộc Crescentiô được ân xá và Ottô III trở về Đức. Nhưng hòa bình không được bao lâu, Crescentiô lại tiếp tục nổi dậy và ngài phải rời khỏi Pavia. Người ta đặt lên một ngụy Giáo hoàng tên là Gioan XVI (Philagathos) vào tháng 4-997 để thay thế. Ottô III khẩn cấp trở lại Ý, khôi phục quyền Giáo hoàng cho ngài và ra lệnh chém đầu Crescentiô. Dân chúng Rôma than khóc Crescentiô vì họ ngưỡng mộ gương ái quốc của ông. Còn ngụy Giáo hoàng Gioan XVI bị chặt tay, chân và bị nhốt trong một tu viện. Ông chết vào tháng 2-998. Ngài qua đời ngày 18-2-999, lúc chỉ mới được 27 tuổi.

Comments are closed.