Triều đại 139: Đức Giáo hoàng Sylvestrô II

0

Đức Giáo Hoàng Sylvestrô II sinh khoảng năm 938, tạiAuvergnenước Pháp. Tên thật là Gêbettô, là đan sĩ Dòng Biển Đức và là nhà toán học, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 2-4-999, đây là vị Giáo hoàng người Pháp đầu tiên. Hoàng đế Ottô III đề cử ngài lên ngôi Giáo hoàng vì từ nhiều năm ngài là thái phó của hoàng đế. Triều đại của ngài trùng hợp với thời điểm kết thúc thiên niên kỷ thứ I và khởi đầu thiên niên kỷ thứ II, thời điểm mà người công giáo cho là rất quan trọng. Mọi người chờ đợi ngày tận thế, nên người ta lo chuẩn bị bằng việc đọc kinh, cầu nguyện, ăn chay hãm mình và hành hương Đất Thánh.

Ngài ra sức cải tổ đời sống luân lý của hàng giáo sĩ, nhưng không mấy thành công. Các tầng lớp giáo sĩ đều lo làm giàu và hiện tượng các bá tước lên chức Giám mục ngày càng gia tăng, khiến phong trào thế tục hóa cũng gia tăng, gây nhiều đổ vỡ về luân lý và đạo đức. Thực tế, các Giám mục – bá tước đã là thần dân của hoàng đế trước khi trở nên Giám mục của Giáo hội, cho nên những vụ tranh chấp giữa hai quyền bính mà các vị đó gặp phải, thường được giải quyết có lợi cho thế quyền hơn cho thần quyền. do vậy, những phương án cải tổ của ngài luôn bị các Giám mục – bá tước mạnh mẽ chống đối. hơn nữa, Đảng quốc gia tự trị có tham vọng thành lập một nền cộng hòa tại Rôma, tổ chức đại hội ở Trivoli, đã dựa thế của một vài điền chủ người Ý, mạnh mẽ chống đối quyền Giáo hoàng. Hoàng đế Ottô III đã phải thân chinh đến dẹp loạn, nhưng không bao lâu, hoàng đế băng hà, và ngài mất chỗ dựa, đành phải bó tay trước tình trạng hỗn loạn ngày một gia tăng.

Cuối cùng ngài phải bỏ mọi dự tính canh tân, chỉ hoàn toàn tập trung vào việc đạo đức. ngài kiên quyết không chấp nhận thái độ kiêu căng của Gioan Crescentiô, tân lãnh chúa Rôma, mưu toan chiếm hết quyền của Giáo hoàng. Ngài qua đời ngày 12-5-1003.

Comments are closed.