Triều đại 151: Đức Giáo hoàng Đamasô II

0

Đức Đamasô II sinh tại Bavière và thuộc gia đình Curagnôni. Trước khi làm Giáo hoàng, ngài là bá tước Pôppon de Brixen và cũng là Giám mục thành Brixen. Sau khi Giám mục Lyon Aliarđô từ chối chức vị Giáo hoàng, ngài được vua Henri III nước Đức giới thiệu lên ngôi Giáo hoàng ngày 17-7-1048. Trị vì Giáo hội chỉ trong vòng 23 ngày, ngài qua đời ngày 9-8-1048 tại Palestrina vì bệnh sốt rét, được an táng trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Lôrenxô ở ngoại thành ở Rôma. 

Comments are closed.