Triều đại 153: Đức Giáo hoàng Victor II

0

Đức Giáo Hoàng Victor II sinh năm 1018 tại Bavière, người Đức, tên thật là Gebghard de Dollnstein-Hirschberg, là con của bá tước Hartwig de Caiw và nữ bá tước Baliza nên ngài trở thành bá tước Dollnstein và Hirschberg. Ngài cũng là bà con với vua Henri III và với thánh Giáo hoàng Lêô IX. Năm 1042, khi mới vừa 24 tuổi, ngài đã là Giám mục ở Eichtatt và tỏ ra là một mục tử tốt, đầy khôn ngoan. Ngày 16-4-1055, ngài được bầu làm Giáo hoàng tức một năm sau khi đức Lêô IX qua đời.

Là vị Giáo hoàng hoạt động hăng say với sự hỗ trợ của đức Hồng Y Hildebrand, cố vấn của ngài. Trước tình trạng suy đồi luân lý của xã hội và Giáo hội lúc bấy giờ, ngài bắt đầu đưa ra những cải cách rộng lớn, nhất là canh tân đời sống và quy chế của các dòng tu cũng như của hàng giáo sĩ. Ngài tiếp tục công việc của đức Lêô IX, là loại trừ việc buôn thần bán thánh và nạn tư hôn. Tuy nhiên, ngài không đạt được hoàn toàn mục đích nhắm tới, vì gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của chính những người mà ngài muốn cải tổ và vì ngài qua đời sớm. Ngài cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của hoàng đế về vấn đề giáo sĩ, bắt đầu bằng việc bầu Giáo hoàng, ngài đòi hỏi Giáo hội phải được quyền tự quyết. Khi hoàng đế Henri III hấp hối, ngài túc trực bên giường để giúp đỡ và chính hoàng đế đã gửi gắm hoàng tử trẻ tuổi Henri IV cho ngài.

Sau khi chủ tọa tang lễ của hoàng đế Henri III, ngày 28-10-1056, ngài đã đưa hoàng đế Henri IV lên ngôi hoàng đế, dưới quyền nhiếp chính của bà mẹ là Agnès de Poitiers. Đức Victor qua đời bất ngờ tạiArezzongày 28-7-1057 vì bệnh sốt rét rừng và được an táng trong nhà thờ Đức Maria Rotonđa tại Ravênna.

Comments are closed.