Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 05.12

0

Thứ Năm ngày 05/12/2013   

 Mt 7, 21.24-27

“Người khôn xây nhà trên đá ” (Mt 7,24)

Như Mẹ: Muốn nhà vững chắc thì phải xây trên nền móng vững chắc. Chúa Giêsu dạy cách xây cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc thì mới có thể chống chọi với Satan và các thế lực của chúng. Nền tảng vững chắc này là: cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ khi bám vào Chúa, chúng con mới mong tìm được nguồn sức mạnh và xây được nền móng đời sống tâm linh vững chắc. Chúng con quyết tâm mỗi ngày dành thời giờ tâm sự riêng với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn kết hiệp với Chúa để có thể đối diện được với khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.