Triều đại 172: Đức Giáo hoàng Urbanô III

0

Đức Giáo Hoàng Urbanô III sinh ra tại Milanô khoảng năm 1120, nước Ý, tên thật là Hubert Crivêlli. Ngài là Tổng Giám mục của thành phố Milanô và được mật nghị tại Vêrônê bầu làm Giáo hoàng ngày 25-11-1185. Ngài cũng đã chiến đấu với Frêđêric Barberousse, vì sau khi Giáo hoàng Alêxanđê III qua đời, Frêđêric Barberousse vẫn giữ thái độ chống đối quyền Giáo hoàng. Ngài cố gắng hòa giải với Barberousse để tìm cách giải quyết những vấn đề còn bỏ dở dưới triều đức Luciô III như vấn đề gia tài của Malthide miền Canôssa và vấn đề miền Sicile. Ngài kêu mời hoàng đế Frêđêric tới Vêrônê, nhưng ông ta không đến. Ngoài sự bướng bỉnh đó còn có hai việc làm cho Giáo hoàng thêm tức giận và cắt đứt mọi liên hệ: thứ nhất là việc đám cưới giữa con của Frêđêric Barberousse là Henri VI với Constance, con gái của Roger miền Sicile. Chính đức Urbanô III đã chống lại cuộc hôn nhân của hai quyền bính này, vì Giáo hội sẽ bị đặt giữa hai thế lực miền Nam và miền Bắc. Thứ hai là việc Henri VI xâm chiếm đất của Tòa Thánh. Ngài đi Venise với ý định công khai dứt phép thông công Frêđêric, nhưng không thành công, vì ngài chết bất ngờ vào ngày 20-10-1187 tại Vêrôna và được mai táng trong thánh đường tỉnh Ferrare. Lịch sử ghi lại, cái chết của ngài có liên quan đến tin buồn về việc quân Saladin đánh phá đạo quân Kitô và đã chiếm thành Giêrusalem.

Comments are closed.