Đề tài Tĩnh tâm tháng 1/2014

0

Tĩnh Tâm tháng 1.2014

HIỂN LINH

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO NHÂN LOẠI

Thưa Quý Bề trên và Chị em,

Ngày 26.11.2013 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông Huấn đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của Ngài với tựa đề  Evangelii Gaudium, nghĩa là Niềm vui Tin Mừng. Trong Tông Huấn này, Đức Thánh Cha tha thiết kêu mời tất cả các Kitô hữu làm mới lại tương quan cá vị với Đức Kitô, Ngài viết: “Tôi mời gọi mọi Kitô hữu, ở mọi nơi và ngay lúc này đây, hãy làm mới lại cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô, hay ít ra hãy để lòng mở rộng cho Ngài có thể gặp gỡ; tôi xin tất cả anh chị em hãy làm điều này mỗi ngày” (EG 3). Chính việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu sẽ giúp chúng ta sống đúng căn tính “Kitô” của mình và có thể chia sẻ niềm vui Tin Mừng với người khác. Hưởng ứng lời kêu gọi của Vị Cha Chung Giáo Hội, trong ngày tĩnh tâm tháng này, mỗi chúng ta dành thời gian cho việc gặp gỡ riêng tư Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ đơn hèn, xin Ngài giúp chúng ta cảm nếm tình yêu sâu thẳm và niềm vui cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong Mùa Giáng Sinh và trong Năm Mới này.

I.  LỜI CHÚA: Mt 2:1-12

Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

II. SUY NIỆM

Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Lễ Hiển Linh. Hiển Linh không chỉ là ngày lễ kỷ niệm biến cố Ngôi Sao lạ xuất hiện bên trời Đông chỉ đường cho ba nhà đạo sĩ gặp được Ấu Chúa, nhưng quan trọng hơn đó là ngày lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại. Biến cố Ngôi Lời Nhập Thể mạc khải tình yêu thẳm sâu Thiên Chúa dành cho nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16); Thiên Chúa làm người không cho riêng cho dân tộc Do Thái nhưng cho mọi người, mọi dân tộc. Như thế, tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi thời đều được Thiên Chúa mời gọi đến hưởng Ơn Cứu Độ đã được ban tặng nhưng không nơi Đức Giêsu Kitô. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo chân ba nhà chiêm tinh, lên đường khám phá sự hiện diện yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa qua những dấu chỉ kỳ diệu của vũ trụ, qua Lời Chúa, và nhất là qua con người Hài Nhi Giêsu, để nhận biết, yêu mến, tôn thờ, ngợi khen và phụng sự Ngài, và để Ngài biến đổi chúng ta.

1. Thiên Chúa tỏ mình trong vũ trụ

Khám phá Thiên Chúa qua những dấu chỉ kỳ diệu trong vũ trụ là con đường chung của nhiều tôn giáo và của những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Thật vậy, vũ trụ mang dấu vết của Thiên Chúa, đó là nơi Thiên Chúa tỏ mình cho con người (x. Rm 1,19-20). Tác giả Thánh Vịnh đã minh chứng điều này khi nói: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18, 2). Chính khi chiêm ngắm các kiệt tác trong vũ trụ, con người sẽ  khám phá ra rằng mọi vật trong thế giới này hẳn không phải do ngẫu nhiên hay tình cờ mà có, nhưng có một Thiên Chúa, Đấng Thượng Trí vô song, tác thành.

Trình thuật Tin Mừng Lễ Hiển Linh hôm nay cho thấy Thiên Chúa dùng một hiện tượng thiên nhiên – một ngôi sao lạ để từng bước tỏ mình cho nhân loại. Thiên Chúa muốn dùng sự xuất hiện của một vì tinh tú trên trời để báo hiệu Con Ngài chào đời. Đối với các nhà chiêm tinh vùng Babylon thời ấy, bầu trời là cả một cuốn sách lớn huyền nhiệm, mang đầy các dấu chỉ và sứ điệp của Đấng Tạo Hóa, trong đó các vì sao tiên báo về những bậc minh quân sẽ xuất hiện trên địa cầu. Vì thế, ngày ngày họ không ngừng quan sát bầu trời, nghiên cứu những chuyển động của các vì sao để đoán biết mệnh trời và nhận ra những biến chuyển trong lịch sử con người. Khi vừa khám phá ra ngôi sao lạ xuất hiện bên trời Đông, các nhà chiêm tinh lập tức đọc ra dấu báo về một vì Vua của dân Do Thái đã chào đời.

Hôm nay, cũng vẫn là vị Thiên Chúa ấy, Ngài muốn tỏ mình ra cho chúng ta qua nhiều dấu chỉ khác nhau. Ngài vẫn làm sáng lên những ánh sao, không ở trên trời cao, nhưng ở trong lòng con người. Ánh sao ấy có thể là những biến cố lớn nhỏ trong đời, những thay đổi của trời đất, những biến chuyển của không gian, thời gian và lịch sử…  Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những biến cố đó hay không? Ngôi sao lạ xưa, hôm nay vẫn có đó, vẫn chiếu sáng trên bầu trời vào những thời điểm thuận lợi dành cho mỗi người, nhưng mấy ai nhận ra sự hiện hữu của nó, mấy ai đọc được dấu chỉ của nó, ngoại trừ những người thành tâm khát khao kiếm tìm như ba nhà chiêm tinh mà Tin Mừng hôm nay đã ghi lại.

Ba nhà chiêm tinh xưa thấy ngôi sao lạ xuất hiện mà đoán ra một Ấu Vương vừa chào đời, Chúa cũng muốn chúng ta xuyên qua những biến cố xảy ra trên thế giới, trong đời ta, để thấy được sự hiện diện của Chúa. Vậy chúng ta đã có thái độ nào trước những biến cố xảy đến cho mình, cho người thân, cho cộng đoàn, hay cho môi trường chúng ta đang hiện diện? Chúng ta có biết nhìn những biến cố ấy bằng con mắt đức tin, bằng trái tim đầy tình yêu mến, để gẫm suy và để thay đổi cách sống? Hoa trái của đời sống đức tin được lớn lên tùy thuộc vào thái độ nhận ra và tích cực sống theo thánh ý của Thiên Chúa được biểu lộ qua những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta thường có thái độ nào trước thiên ý của Chúa? Xin vâng hay chối từ?

2. Thiên Chúa tỏ mình qua Lời Chúa

Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra cho nhân loại qua các hiện tượng thiên nhiên trong vũ trụ, nhưng còn mạc khải chính Ngài cách sâu xa trong Kinh Thánh. Dù hiện diện cách nào, hành trình tìm kiếm Chúa thường đánh dấu bằng gian nan. Trình thuật Tin Mừng hôm nay ghi lại, sau nhìn thấy ánh sao, các nhà chiêm tinh đã vội vã lên đường. Dõi bước theo một  ánh sao, các nhà chiêm tinh nhiều phen trải qua ngàn nỗi vất vả cam go, buồn vui lẫn lộn. Có những lúc đi trên những con đường bằng phẳng êm ái, nhưng nhiều lần phải lầm lũi trên những lối khúc khuỷu, gồ ghề; có khi ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, mà cũng có khi biến mất trong đêm đen… Từng bước chân đi là trăm mối tơ vò! Có thể nói thử thách lớn nhất đối với ba nhà chiêm tinh là khi ngôi sao dẫn lối bỗng nhiên vụt tắt, để họ giữa đường bối rối lo âu… Tìm Chúa ở đâu bây giờ?  Tuy vậy, các nhà chiêm tinh vẫn không nản lòng chùn bước. Với niềm tin sâu xa trong lòng, với tình mến nồng cháy trong tim, họ tiếp tục kiên tâm bền chí lên đường và vận dụng hết những gì mình có, để lại dò hỏi, kiếm tìm cho được Hài Nhi.

Đáp lại lòng nhiệt thành của ba nhà chiêm tinh, Thiên Chúa lại tỏ mình ra qua một dấu chỉ khác, đó là lời Kinh Thánh trích từ ngôn sứ Mikha, được thánh sử Matthêu biên soạn lại: “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2, 6). Chính ánh sao Lời Chúa đã chiếu soi tâm hồn các nhà chiêm tinh, giúp các vị thêm vững tin và can đảm tiếp tục hành trình kiếm tìm “Đức Vua dân Do Thái” mà ngôi sao đã tiên báo.

Trong hành trình đi tìm thánh ý Chúa, chúng ta cũng mang tâm trạng của ba nhà chiêm tinh: có lúc Chúa hiện diện tỏ tường, nhưng nhiều khi Ngài ẩn mình giấu mặt, để chúng ta loay hoay kiếm tìm trong vô vọng. Những lúc như thế, chúng ta phải nhờ đến ánh sao Lời Chúa để định hướng lại cuộc hành trình, vì: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105). Chính Lời Chúa sẽ là kim chỉ nam, là nguyên tắc hướng dẫn đời sống mỗi người. Nhờ siêng năng đọc, suy gẫm, và sống Lời Chúa mỗi ngày, mà chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa, thấy được tình yêu Chúa dành cho mình và đón nhận được sức thiêng Chúa nâng đỡ.

Nhưng để gặp được Chúa trong Lời Ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Evangelii Gaudium mời gọi chúng ta hãy nỗ lực trong việc cá nhân hóa Lời Chúa, nghĩa là “phải tiếp cận Lời Chúa bằng một tâm hồn ngoan thảo và kiên trì cầu nguyện, ngõ hầu Lời Chúa thấm sâu vào suy nghĩ vào cảm xúc của mình để làm phát sinh nơi chúng ta một não trạng mới” (EG 149). Đức Thánh Cha còn cảnh báo: “Nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng cởi mở chân thành, nếu chúng ta không để cho Lời ấy chạm vào cuộc sống của mình, chất vấn, khuyên nhủ, lay chuyển mình; nếu chúng ta không dành thời giờ để cầu nguyện bằng chính Lời của Chúa, thì chúng ta sẽ chỉ là những tiên tri giả, những kẻ lừa đảo hoặc giả mạo trống rỗng” (EG 151).

Dưới ánh sáng của Thánh Thần, chúng ta tự cật vấn mình: Hiện nay, chúng ta đã tiếp cận Lời Chúa với thái độ nào? Lời Chúa có chỗ đứng nào trong tâm hồn mỗi chúng ta? Lời Chúa có giúp chúng ta mỗi ngày biết rõ hơn, cảm nghiệm sâu hơn về Đức Kitô, hiện thân của Thiên Chúa Tình Yêu không?

3. Thiên Chúa tỏ mình qua Hài Nhi Giêsu

Hành trình tìm kiếm Thiên Chúa của ba nhà chiêm tinh khởi đi từ chỗ khám phá một cách mơ hồ sự hiện diện của Thiên Chúa qua ánh sao, đến chỗ thấy được Ngài rõ nét hơn, đến gần với Ngài hơn qua mạc khải của Kinh Thánh, để cuối cùng gặp được Ngài cách cụ thể sống động nơi Hài Nhi Giêsu – Con Thiên Chúa làm người.

Ngôi sao lạ đã dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh đến tận Belem, nơi “Hài Nhi ở.” Khi ra đi, ba nhà chiêm tinh cứ ngỡ rằng ngôi sao sẽ dẫn họ đến một cung điện hay một kinh thành hoa lệ nào đó để cung bái “Vua Dân Do Thái mới sinh.” Nào ngờ, ánh sao ấy lại đưa họ đến một túp lều nghèo nàn đơn sơ, tại một cánh đồng hoang vắng của làng quê Bêlem xa xôi hẻo lánh. Tiến vào nhà, họ không nhìn thấy một Ấu vương quyền uy, có hào quang tỏa sáng như dấu chỉ của “Đức Vua Dân Do Thái” mà họ mong đợi. Trái lại với con mắt nhân loại, họ chỉ nhìn thấy một hài nhi Giêsu yếu ớt nghèo nàn, được mẹ bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ. Nhưng được ơn mạc khải qua lời Kinh Thánh soi sáng, họ nhận ra rằng chính trong cảnh nghèo hèn của làng quê Belem ấy, Thiên Chúa đã tỏ mình cho toàn nhân loại cách hoàn hảo nhất nơi Hài Nhi Giêsu.

Thiên Chúa đã cho ba nhà chiêm tinh cảm nhận rằng, Hài Nhi nằm trong máng cỏ ấy chính là Con Vua Trời mới chào đời, là Đấng Cứu Thế muôn dân hằng mong đợi. Vì thế, khi tiến vào nhà, các nhà chiêm tinh “liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (c.11). Nơi Hài Nhi Giêsu, Đấng đón nhận nơi mình cái mỏng manh, bé nhỏ của phận người nghèo nàn khốn khó, Thiên Chúa toàn năng đã mạc khải chính mình để ba nhà chiêm tinh nhận ra Đấng Cứu Thế và cúi mình thờ lạy. Nơi Hài Nhi Giêsu, Đấng bằng lòng vâng  theo ý Cha, chu toàn chương trình cứu độ bằng con đường tự hủy, khiêm hạ, Thiên Chúa đã cho các nhà chiêm tinh cảm nhận đó là một Thiên Chúa vô hạn trong thân phận con người hữu hạn. Thật vậy, nơi Hài Nhi Giêsu nhỏ bé ấy, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất như tác giả thư Do Thái đã xác tín:

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. (Dt 1, 1-3)

Như vậy, nơi Hài Nhi Giêsu, chúng ta hôm nay gặp được một Thiên Chúa hoàn toàn khác với suy nghĩ của con người. Thiên Chúa của Hài Nhi Giêsu không oai nghiêm quyền uy, cao sang hiển hách, công thẳng, khắc nghiệt như chúng ta tưởng nghĩ, nhưng là một Thiên Chúa nhân hậu, từ ái và rất gần gũi với con người. Ngài đã đi vào trần thế và chia sẻ thân phận con người trong hình hài một trẻ thơ. Thiên Chúa của Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa Cứu độ, Thiên Chúa của lòng nhân từ và hay thương xót, Thiên Chúa của sự nâng vực, chữa lành chứ không phải một Thiên Chúa tiêu diệt và luận phạt. Tuy nhiên, để nhận ra được dung mạo của vị Thiên Chúa ấy, chúng ta cần can đảm lên đường  như ba nhà chiêm tinh, để gặp Ngài, tâm giao với Ngài, và khiêm tốn mở lòng để Ngài mạc khải chính Ngài cho chúng ta.

Ba nhà chiêm tinh xưa không chỉ vượt qua những chặng đường gian nan vật chất, mà còn phải vượt qua những lý luận khôn ngoan nhân loại để đến được với đức tin, mới có thể quỳ gối tôn thờ một trẻ thơ trong căn lều nghèo nàn. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy để cho Thánh Thần cất đi khỏi chúng ta những cao ngạo ích kỷ, những khô cứng chai lỳ, hầu chúng ta có thể đón nhận mạc khải đích thực của Thiên Chúa hầu chúng ta biết khiêm tốn tôn thờ, bái lạy Ngài trong sự hiền lành, từ nhân, thương xót và hay tha thứ. Chúng ta xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta để khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ, khi gặp gỡ riêng tư với Ngài trong các giờ cầu nguyện, chúng ta nhận ra một Thiên Chúa Tình Thương đang ở trong, ở với và ở giữa chúng ta.

Lạy Cha, chỉ nơi Con Một Yêu Dấu của Cha là Hài Nhi Giêsu, Cha đã bày tỏ trọn vẹn quyền năng, tình thương và sự khôn ngoan của Cha cho nhân loại chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết tìm đến với Giêsu Con Cha, gặp gỡ Người, gắn bó với Người, và xin Người ban sức mạnh giúp chúng con hoán cải cuộc sống, đổi mới tư duy, canh tân lời nói và hành động, hầu sự hiện diện của  chúng con minh chứng Cha đang hiện diện trong thế giới này, một thế giới đang cần sự xót thương vô hạn của Cha. Amen.

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà

Comments are closed.