Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 03.01

0

 Thứ Sáu ngày 03/01/2014

Kính Thánh Danh Chúa Giêsu   

“Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29b).

Như Mẹ: Vì yêu Thiên Chúa Cha và thương nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi, Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình như con chiên chịu sát tế. Chúa đã đón nhận cái chết nhục nhã trên Thập Giá, nhưng Người lại phục sinh vinh hiển để đem hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trước tình yêu cao cả của Chúa, nhân loại tội lỗi chúng con chỉ xin cúi đầu cảm tạ cùng xin cố gắng đáp trả trong sự yếu đuối và bất toàn của mình. Dù có những lúc chúng con quên ơn Chúa nhưng xin cho chúng con được giữ mãi một niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết đón nhận và đáp trả tình yêu Chúa bằng sự cương quyết sống theo điều Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.