Triều đại 175: Đức Giáo hoàng Celestinô III

0

Đức Giáo hoàng Cêlestinô III sinh tại Rôma vào năm 1105 trong dòng tộc Orsini, ngài có tên thật là Giacinto Hyscinthe de Boboni Orsini. Lên ngôi Giáo hoàng ngày 14-4 1191 và công việc đầu tiên của ngài là phong vương cho Henri VI, kế vị vua Frêđêric Barberousse, qua đời trong cuộc thập tự chinh lần thứ ba, để làm trọn lời hứa của vị tiền nhiệm Clêmentê III. Ngài cố gắng dàn xếp cho sự hòa bình giữa các dân tộc bên bờ biển Địa Trung Hải làPisavà Gênes nhưng không thành công. Ngài cũng lo đặt ra những khuôn khổ cho lãnh vực kỷ cương của đời sống trong các tu viện. Ngài tái xác định lại tính bất khả phân ly của Bí tích Hôn phối. Lúc này ngài đã 92 tuổi, có dự định từ chức Giáo hoàng để nhường ngôi lại cho Đức Hồng y Giovanni Côlônna, nhưng ngài qua đời đột ngột vào ngày 8-1-1198 và được an táng trong nhà thờ thánh Gioan Latran.

Comments are closed.