Triều đại 177: Đức Giáo hoàng Hônôriô III

0

Đức Giáo hoàng Hônôriô III tên thật là Cenciô Savelli, ngài sinh tại Rôma khoảng năm 1160, trong một gia đình quý tộc, thuộc dòng họ Savelli. Lên ngôi Giáo hoàng ngày 24-7-1216, là người rất am tường về những vấn đề liên quan đến Giáo hội, nhưng không là con người chính trị như đức Innôcentê III nên ngài không hành xử mạnh mẽ trước những điều ngạo mạn của vua Frêđêric II từng là môn đệ của ngài. Ngài đã tấn phong cho Frêđêric II vì tin tưởng ở lời hứa của ông ta với đức Innôcentê III là sẽ nhường vương quốc Sicile cho một người thân và sẽ đích thân cầm đầu đoàn Thập tự quân trong cuộc viễn chinh sắp tới, dù nhà vua đã không giữ lời hứa, tuy nhiên, ngài cũng đã quy tụ được đoàn Thập tự chinh thứ năm với thánh Simon de Montfort, nhưng đoàn quân này cũng không đem lại thắng lợi nào.

Trong việc điều hành Giáo hội, ngài đã tỏ ra rất khôn ngoan đã cải tổ những kỷ cương và pháp lý trong việc bầu cử Giáo hoàng, cũng như việc tuyển chọn và tấn phong các Giám mục. Ngài đã phê chuẩn hiến pháp của hai dòng tu mới như dòng Đa Minh qua sắc chỉ Religiosam vitam ngày 22-12-1216, dòng Phanxicô qua sắc chỉ Solet annuere ngày 29-11-1223. Ngài cũng phê chuẩn hiến pháp mới của dòng Kín với sắc chỉ Ut Vivendi norma ngày 30-1-1226. Ngài đã để lại rất nhiều văn kiện và tác phẩm có giá trị như Ordo Romanus, Liber censuum Romanae ecclesiae, hai cuốn tiểu sử của đức cố Giáo hoàng Cêlestinô III và đức Grêgôriô VII. Ngài qua đời ngày 18-3-1227 và được an táng tại nhà thờ Đức Bà Cả ở Rôma.

Comments are closed.