Giáo án khối Vào đời – Năm II – Bài 11

0

Bài 11:

ỨNG DỤNG THỰC HÀNH TRONG PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
VÀ PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Bài (10 & 11)

I. ỔN ĐỊNH

1. Thánh hóa

2. Kiểm tra bài trước:

II.  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

1. Phụng vụ Lời Chúa

– Vì cốt lõi của phụng vụ Lời Chúa là bài đọc Kinh thánh nên không ai được phép thay đổi Lời Chúa bằng bất cứ bài đọc nhân loại nào, dù đó là áng văn tuyệt tác đến đâu. Lời con người không thể so sánh và thay thế Lời Thiên Chúa. (RM 57)

– Các bài đọc Kinh Thánh luôn luôn được công bố ở giảng đài. Vì thế, người ta không đọc Lời Chúa từ ca đoàn vọng lên hay một nơi nào khác không phải là giảng đài. Cũng không đọc Lời Chúa cách tập thể, bởi vì Lời Chúa được một người công bố cho mọi người nghe, chứ không phải cùng đọc theo kiểu đọc kinh chung. (RM 58)

– Bài diễn giảng thường do vị chủ tế đảm nhận, nhưng cũng có thể do một linh mục đồng tế hay thầy phó tế đảm trách, nhưng không bao giờ là giáo dân. (RM 66)

– Kinh Tin Kính được tất cả cộng đoàn cùng đọc hay hát vào các ngày Chúa nhật và lễ trọng, cũng có thể đọc trong những lễ đặc biệt khá trọng thể. Không được phép biến kinh Tin Kính thành bài hát dành riêng cho ca đoàn hay nhóm người nào (RM 68)

2. Phụng vụ Thánh Thể:

– Dâng lễ vật là những cử chỉ rất ý nghĩa trong những thế kỷ đầu, nói lên lòng biết ơn của con người trước ơn huệ của Chúa, đồng thời cho thấy Thiên Chúa chúc lành cho vật chất và muốn con người đóng góp phần mình trong cử hành Hy lễ Thánh Thể. Vì thế rất ý nghĩa khi dân Chúa tiến dâng lễ vật trong những dịp đặc biệt.

– Chúa Kitô hiện diện đích thực trong bí tích Thánh Thể từ lúc truyền phép và kéo dài bao lâu hình bánh hình rượu còn tồn tại. Do đó, sau mỗi lần truyền phép, linh mục đưa Bánh và Chén Thánh lên, người tín hữu tỏ lòng tôn thờ và cúi mình sâu thờ lạy Thánh Thể với linh mục (RM 43). Cũng vậy, khi đi ngang qua Nhà Tạm hay trước Mình Thánh Chúa, chúng ta phải tỏ lòng tôn kính và bái thờ cách kính cẩn.

– Tham dự Thánh lễ là tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể, là cảm nếm trước bàn tiệc Nước Trời. Do đó, mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta sẽ rước Thánh thể để nuôi dưỡng đời sống đức tin. Tuy nhiên vì Thánh Thể là bí tích rất cao trọng nên phải chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, nhất là sạch tội trọng. Cũng không nên lạm dụng rước lễ như một thói quen, máy móc. Trong cùng một ngày, người tín hữu được rước lễ hai lần, và chỉ hai lần mà thôi, và phải ở trong chính thánh lễ mà họ tham dự.

Các em thân mến, đó là một số điều lệ mà Quy chế tổng quát sách lễ Roma hướng dẫn, chúng ta cần hiểu biết để việc dâng lễ của chúng ta trở nên có ý nghĩa, và biết trả lời với những ai cật vấn chúng ta. Khi hiểu biết sâu xa về thánh lễ, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc thật sự khi tham dự thánh lễ – và đáng tiếc biết bao khi chúng ta đến với bàn Tiệc Thánh mà chúng ta lại ở ngoài nhà thờ, không biết gì đến những gì mà cộng đoàn Hội Thánh đang cử hành việc tôn thờ Chúa.

Ước mong các em biết dành giờ cho Chúa mỗi ngày, vì Chúa là Đấng nuôi dưỡng đời sống chúng ta.

III. HƯỚNG Ý CẦU NGUYỆN :  (đứng)

Giữa một thế giới ồn ào, quay cuồng với nền kinh tế đang mở ra với những vận hội mới, con người đã quên đi chính Đấng là chủ tể muôn loài mà lao mình theo của cải vật chất, cơm áo gạo tiền. Chúa yêu thương mời gọi các em đến “Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể” Chúa dọn sẵn mỗi ngày. Xin cho chúng ta quảng đại đáp lời Chúa để chúng ta được đón nhận sự sống từ chính Chúa.

Kinh Sáng Danh – hoặc hát bài thích hợp.

 Sr. Ter. Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.