Suy niệm với Mẹ – Ngày 04.03

0

Thứ Ba 04/03/2014 

Lễ nhớ Thánh Casimiro

Mc 10, 28-31

Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28)

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ ở đời này không phải là để được nhà cửa, danh vọng, địa vị gấp trăm, nhưng Người muốn chúng ta luôn hướng đời sống của mình đến một giá trị cao quí và thiêng liêng hơn, đó là chọn Chúa làm cơ nghiệp của mình và luôn sống hoà hợp với mọi người trong cùng một niềm tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, theo Chúa là chấp nhận vác thập giá với Chúa trên con đường sống đức tin. Vì vậy, chúng con cần có một tình yêu mật thiết với Chúa, chúng con mới có thể đi trọn con đường mà Chúa đã ban cho.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nâng đỡ lòng mến của chúng con mỗi ngày một mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.