Suy niệm với Mẹ – Ngày 11.03

0

Thứ Ba 11/03/2014 

Mt 6,7-15

“Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,10)

Như Mẹ: Lời kinh mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ thật ngắn gọn, đơn sơ nhưng đó chính là tất cả những gì Thiên Chúa muốn nghe khi chúng ta cầu nguyện cùng Người. Và đó cũng là khuôn mẫu cho tất cả lời cầu nguyện của chúng ta. Người không cần chúng ta nói hay, nói nhiều, nhưng Người muốn chúng ta có lòng yêu mến và tín thác nơi Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời kinh này dường như đã quá quen thuộc với chúng con từ khi còn nhỏ, nó đã in sâu vào trí não chúng con, thế nhưng có nhiều lúc chúng con đã đọc với tâm trạng vô ý thức, đọc thật nhanh để cho qua thật mau, không có một chút tâm tình nào cả.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết thưa lên cùng Chúa lời kinh mà chính Người đã dạy chúng con trong bất kì hoàn cảnh nào của cuộc sống.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.