Suy niệm với Mẹ – Ngày 12.03

0

Thứ Tư 12/03/2014

Lc 11,29-32

“Thế hệ gian ác này sẽ không được dấu lạ nào
ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”
 (Lc 11,29)

Như Mẹ: Lời nói này của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối và chạy đến với lòng thương xót Chúa với tất cả sự thành khẩn. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng Chúa vẫn đang làm thật nhiều phép lạ để đáp lại tâm tình này của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa kia vì sự ăn năn thống hối của dân thành Ninivê, Chúa đã cho họ được thấy những dấu lạ lớn lao. Chúng con cũng xin vì tình yêu Chúa thương biến đổi thế giới này, xin biến đổi lòng người cùng ban cho chúng con sức mạnh để đem Tin Mừng của Chúa đến tận cùng thế giới.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con sống tâm tình sám hối, khi có tội biết trở về xin Chúa xót thương và tha thứ. Xin cho chúng con siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.