Triều đại 212: Đức Giáo hoàng Sixtô IV

0

Đức Giáo Hoàng Sixtô IV tên thật Francesco delle Rovera, sinh ngày 21-7-1414 tại Celle Ligure, miền Savone, là con của một nhà buôn dạ giàu có và gia nhập dòng Phanxicô từ rất sớm tại tu viện Savone. Ngài được học thần học tại Chieri và Bôlônia, trở thành giáo sư thần học, luân lý và triết học tại đại học Pađua. Là một nhà giảng thuyết đại tài, năm 1464, ngài là bề trên cả dòng Phanxicô, năm 1467, trở thành Hồng y và được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 9-8-1471, đăng quang ngày 25-8-1471.

Cũng như các vị tiền nhiệm, ngài nỗ lực chống Thổ xâm nhập lãnh địa Công giáo, nhưng cũng không thành công. Dưới giáo triều của ngài, nhiều lạm dụng về quyền lực và gia đình trị đã gây bất hòa nặng nề giữa các dòng tộc, các thành phố như Flôrencia, Napôli, Ferrare và Vênisia. Ngài bổ nhiệm những công việc quan trọng của giáo triều cho cháu của mình là các Hồng y Guiliano delle Rovere, Pedro, Girolamo Riario, Leonardo và đã thực hiện nhiều công trình mang tính cách phục hưng thành phố Rôma như thành lập Viện bảo tàng Capitole, cho tạc những pho tượng nổi tiếng được lưu giữ tại cung điện Latêranô, xây dựng những con đường Recta, đường Sistina, Papale và đường Florea. Ngài cho phục hưng cây cầu Aqua Verfina, xây dựng đền thờ Santa Maria della Pace, đền thờ Santa Maria del Populo, Sant’ Agostino và cũng cho bố trí lại nhà nguyện Sixtine, tổ chức lại Hàn Lâm viện Rôma, gia tăng ngân quỹ cho thư viện Vatican.

Ngài cử hành năm thánh 1475, thiết lập lễ kính thánh Giuse vào ngày 19-3 hàng năm. Ngài qua đời ngày 12-8-1484, được an táng trong nhà nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm của Vương cung thánh đường thánh Phêrô.

Comments are closed.