Sứ điệp của ĐTC Phanxicô gởi Đức Tân Thượng phụ Giáo chủ

0

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxico

gửi Đức Tân Thượng Phụ Giáo Chủ Syria Mor Ignatius Aphrem II

của Antiochia và vùng Đông Phương

 

       Kính gửi Đức Mor Ignatius Aphrem I, Thượng phụ Giáo chủ Antiochia và của cả vùng Đông Phương và là vị lãnh đạo của toàn thể Giáo hội Chính Thống tại Syria.

       Tôi vui mừng khi hay tin ngài được bầu chọn là Thượng Phụ Giáo Chủ của Antiochia và của toàn thể vùng Đông Phương và là vị Lãnh đạo Tối cao của toàn thể Giáo hội Chính Thống ở Syria. Tôi vui mừng bày tỏ với ngài, với hàng Giáo sĩ và Tín hữu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống tại Syria những lời cầu chúc tốt đẹp và sự hiệp thông trong lời cầu nguyện của tôi, cầu xin Chúa Thánh Thần ban phúc lành dồi dào của Ngài trên tác vụ lớn lao của Ngài.

       Tôi hiệp lời cầu nguyện để Đức Thượng Phụ trở nên một người cha tinh thần cho dân của ngài, và là một người không mỏi mệt xây dựng nền hòa bình và công lý, phục vụ cho công ích và thiện ích của toàn thể vùng Trung Đông trong những hoàn cảnh khó khăn ngày nay. Điều thật quan trọng, là mọi Kitô hữu nên chứng tá cho tình thương và tình huynh đệ nối kết chúng ta lại với nhau, với ý thức về lời cầu nguyện mà Đức Kitô đã dâng lên trong Bữa Tiệc Ly: “xin cho họ nên một, để thế gian tin” (xem Ga 17, 21). Tôi cảm tạ Đấng Tối Cao vì những mối dây huynh đệ giữa Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Chính Thống Syria, Tôi hy vọng và cầu nguyện để tình huynh đệ và đối thoại của chúng ta được phát triển và được đào sâu thêm hơn nữa. Xin Chúa Cha trên trời của chúng ta đổ đầy tràn trên Đức Thượng Phụ bình an và sức mạnh để chu toàn công việc thất cao đẹp đang chờ đợi Ngài.

Từ Điện Vatican, ngày 02-04-2014.
PHANXICÔ, Giáo Hoàng

Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả chuyển ngữ

Comments are closed.