Triều đại 217: Đức Giáo hoàng Lêô X

0

Đức Lêô X sinh ngày 11-12-1475 tại Florencia, tên thật là Jean de Medicis, là con thứ của Laurent le Magnifique. Từ bé đã được cha mẹ hướng dẫn về đời sống tu trì, năm 1482 ngài nhận chức cắt tóc và thăng tiến rất nhanh nhờ sự giàu có và quyền hành của cha mẹ. Năm 1498, khi mới 13 tuổi, đức Innôcentê VIII đã trao cho ngài chức Hồng y. Trong mật tuyển bầu Rodrigo Borgia tức đức Alexanđê VI, ngài đã kịch liệt phản đối nên sau cuộc bầu cử tai tiếng này, ngài quay về quê nhà, cả gia đình bị trục xuất năm 1494 chính ngài phải giả dạng tu sĩ Phanxicô để tránh sự trả thù. Với tinh thần canh tân Giáo hội, sau khi đức Giuliô II bị bệnh qua đời, ngài nảy sinh ý tưởng ra ứng cử Giáo hoàng và được mật viện bầu chọn ngày 9-3-1513 lúc 38 tuổi, đăng quang Giáo hoàng ngày 19-3-1513. Giáo triều của ngài được xem như đỉnh cao của văn hóa và nghệ thuật. Ngài đã đón tiếp những nghệ sĩ ưu tú nhất với những bộ óc lỗi lạc nhất thời bấy giờ như Raphael, Bramane, Michel Angel, Bembo và Pico della Mirandola. Ngài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để sáng tạo và làm việc.

Tuy nhiên, với sự sa hoa trong lối sống, trong các công trình xây dựng, nhất là trong cách thế thu nhận tài chánh cho các công việc này đã làm nảy sinh một chia rẽ lớn trong Giáo hội với phong trào cải cách của Tin lành. Chính ngài đã tuyên bố: “Hãy để cho ta tận hưởng quyền chức Giáo hoàng, bởi Thiên Chúa đã trao ban cho ta” và hầu như tất cả giáo triều cũng nghĩ như ngài. Người ta trách ngài về cái cớ gây ra đối với cuộc cải cách Tin lành của Luther, rằng ngài đã bán các ân xá để lấy tiền xây đền thờ thánh Phêrô. Ngày 31-10-1517, Lutther đã dán 95 luận đề của ông về ân xá tại cửa ngôi thánh đường Wittenberg. Thật ra, nguồn gốc dẫn đến cuộc nổi loạn và cải cách này có cội rễ từ xa xưa do lối sống bê tha, vô luân, đầy tai tiếng của các vị cầm quyền trong Giáo hội, chính các ngài đã chà đạp lên những nguyên tắc căn bản nhất của đời sống Kitô giáo. Cuộc cải cách lan tràn một cách rộng rãi và mau chóng, được nhiều quốc gia, vua chúa và dân chúng ủng hộ. Trước thái độ cương quyết của Luther, ngày 15-6-1520, ngài ra tông chiếu Exsurge Domine lên án 41 đề tài của Luther, cấm ông dạy Đại học và buộc ông rút lời, nhưng không thể lay chuyển được, ông đã đốt tông chiếu này cùng với cuốn Giáo luật ngày 10-12-1520 tại cửa Elster của thành Wittenberg. Ngày 3-1-1521, ngài đã ra vạ tuyệt thông đối với Luther. Ngài cũng soạn ra cuốn Index, tức là thư mục những quyển sách cấm người công giáo đọc. Ngài qua đời ngày 1-12-1521.

Comments are closed.