Suy niệm với Mẹ – ngày 2.6

0

Thứ Hai 02.06.2014

Lễ nhớ thánh Marcellinô

Ga 16,29-33

“Thầy nói với anh em điều ấy, để trong Thầy
anh em được bình an” (Ga 16,33).

Như Mẹ: Bình an là điều con người luôn khao khát. Chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới tìm được nguồn bình an và hạnh phúc đích thực mà thôi. Nhờ thế, chúng ta dễ dàng và trung kiên vượt qua các thử thách.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng con khám phá ra sự hiện diện của Chúa từ trong mọi biến cố và sự vật. Vì chỉ khi cảm nhận sự hiện diện đầy sức mạnh của Chúa, chúng con mới thực sự được bình an trong tâm hồn. Xin gìn giữ chúng con trong bình an của Chúa, để chúng con can đảm vượt qua mọi thử thách gian nan giữa dòng đời ngược xuôi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ ủi an chúng con khi chúng con gặp thử thách ngặt nghèo, để chúng con vững tin đi trong bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.