Suy niệm với Mẹ, ngày 02.7

0

  Thứ Tư ngày 02.07.2014

“Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chứng tỏ uy quyền của Người vượt trên sự dữ, qua việc trừ hai tên quỷ ở Gađara. Nhưng người dân lại không muốn Chúa hiện diện ở đó, họ không biết ơn và từ chối nhận ơn. Tại sao người ta lại muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình?

Với Mẹ: Trong một xã hội thực dụng thì con người dường như không muốn có sự xuất hiện của Thiên Chúa. Họ cho rằng Thiên Chúa chỉ là một vị thần do trí tưởng tượng bày ra và lấy đi tự do của họ. Nhưng thực tế chứng minh rằng, xã hội không có Thiên Chúa thì chỉ như một địa ngục, nơi mà chỉ có ích kỷ, ganh ghét và tội lỗi ngự trị. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết bám víu vào Chúa, vì ngoài Chúa ra chúng con tìm đâu được hạnh phúc (x. Tv 15,2)?

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.