Suy niệm với Mẹ, ngày 10.7

0

Thứ Năm, ngày 10.07.2014

Mt 10,7-15

Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại căn tính đích thực của người môn đệ Chúa. Vì tình yêu của Chúa, chúng ta được hưởng ơn cứu độ, trở nên con cái của Chúa. Mọi sự chúng ta có đều do bởi lòng thương của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ cho người khác, nhất là ơn cứu độ. Ai quảng đại mà cho người khác, thì Chúa sẽ quảng đại lại với người ấy gấp bội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng!Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi làm cho người chưa biết Chúa trở nên con Chúa trong cùng một gia đình Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cùng chúng con lên đường đi vào thế giới để làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho những người chưa tin.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.