Suy niệm với Mẹ, ngày 19.7

0

Thứ Bảy 19.07.2014 

Mt 12,14-21

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến trần gian không phải là để kết án người tội lỗi, nhưng là để kêu gọi họ sám hối. Người đến để phục hồi niềm hy vọng. Người đến để biến đổi và chữa lành. Người luôn kiên nhẫn, chờ đợi, hy vọng mọi kẻ lầm lạc trở về để được cứu thoát.

Với Mẹ: Con thật hạnh phúc vì Chúa đã không nỡ từ chối con khi con phạm tội, nhưng một lòng kiên nhẫn chờ đợi con hoán cải, trở về. Xin cho con biết trở về nép mình vào lòng Chúa những lúc con vấp ngã. Xin cho con được bình an khi con gặp gian nan đau khổ. Xin cho con được kiên nhẫn khi con bị thử thách, gặp đau khổ hay bị hiểu lầm…

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc con nhớ rằng ngoài Chúa ra, không có gì làm cho con hạnh phúc và bình an thực sự, dù con thế nào thì Chúa vẫn yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.