Suy niệm với Mẹ, ngày 20.7

0

 Ngày 20.07.2014

Chúa Nhật 16 TN – Năm A,  Thánh vịnh tuần 4

Mt 13,24-43

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30)

Như Mẹ: Cỏ lùng ám chỉ kẻ xấu, kẻ tội lỗi; còn lúa ám chỉ người đạo đức, thánh thiện. Con người ta thường mất kiên nhẫn đối với kẻ xấu, tội lỗi. Khi thấy anh em mình phạm tội là mình kết án, và đòi xử ngay. Còn Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi người lành cũng như kẻ dữ. Chờ đợi cho đến cùng, tức là cho tới mùa gặt. Mục đích của Chúa là muốn cho người có tội biết ăn năn hối cải để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Noi gương Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kiên nhẫn với lầm lẫn của anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn làm việc lành, để những vất vả của chúng con kết trái trong ngày mùa sau hết.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật kiên nhẫn theo Chúa tới cùng cho đến chân thập giá. Xin Mẹ chỉ dạy chúng con biết sống yêu thương, thông cảm, tha thứ cho anh chị em xung quanh với lòng nhẫn nại.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.