Suy niệm với Mẹ, ngày 21.7

0

Thứ Hai, ngày 21.07.2014

Thánh Lôrensô Brinđisi, Lmts 

Mt 12,38-42

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy
làm một dấu lạ” (Mt 12,38)

Như Mẹ: Những người dân xưa kia mong được thấy Đức Giêsu thực hiện một dấu lạ tỏ tường. Người đã không theo lời yêu cầu của họ. Vì thực ra Chúa đã làm nhiều phép lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không chịu tin vào Chúa mà hoán cải. Đức tin đích thực cần phải vượt lên trên những cảm giác hay những dấu lạ mơ hồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay cũng thích được xem những phép lạ để thỏa mãn óc hiếu kỳ. Thực ra, Chúa làm phép lạ rất nhiều, nhưng vì không tin nên người ta không thấy được. Xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn không ngừng thi ân giáng phúc cho con người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con nhận ra Chúa nơi những gì tầm thường và nhỏ bé nhất trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.