Suy niệm với Mẹ, ngày 22.7

0

Thứ Ba, ngày 22.07.2014

Thánh nữ Maria Mađalêna – lễ nhớ 

Ga 20,1-2.11-18

Hãy đi gặp anh em Thầy (Ga 20,17)

Như Mẹ: Maria Mađalêna đã từng là một người bị bảy quỷ ám, một người tội lỗi. Nhưng khi chị gặp Chúa Giêsu, Chúa đã xua trừ ma quỷ cho chị. Từ đó, chị đi theo Chúa cho đến tận đỉnh Gôngôtha. Chị có một đức tin mãnh liệt vào tình yêu của Chúa. Và chị đã hết lòng yêu Chúa rất chân thành. Chị là người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa Giêsu sau khi Người phục sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thánh nữ Mađalêna đã được diễm phúc trở thành môn đệ đầu tiên loan tin mừng về Chúa Phục Sinh. “Hãy đi gặp anh em Thầy” hẳn cũng là lời Chúa muốn nói với chúng con ngày hôm nay. Xin cho chúng con sẵn sàng ra đi gặp gỡ những người chưa biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xưa kia Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng, hôm nay xin giúp chúng con cảm thấy an vui khi gặp gỡ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.