Suy niệm với Mẹ, ngày 23.7

0

Thứ Tư, ngày 23.07.2014

Thánh Birgitta, nữ tu

 Mt 13,1-9

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt” (Mt 13,8)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Nơi Người luôn có đủ lòng thương xót để ban ơn cứu độ cho hết thảy nhân loại. Nếu chúng ta sẵn sàng mở tâm hồn mình ra để trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa, thì Lời Chúa sẽ trổ sinh hoa trái nơi tâm hồn chúng ta.

Với Mẹ: Chúa tôn trọng tự do của mỗi người chúng con. Chúa luôn yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con còn là tội nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do mà đáp lại tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa và Tình Yêu của Chúa được sinh nhiều hoa quả của ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ làm cho tâm hồn chúng con nên tươi mới, để có khả năng đón nhận và sống Lời Chúa theo tinh thần của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  

Comments are closed.