Suy niệm với Mẹ, ngày 02.9

0

Thứ Ba, ngày 02.09.2014

Ngày Quốc Khánh: cầu cho Tổ Quốc 

Lc 4,31-37

Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32)

Như Mẹ: Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Người đến thế gian để nói lời của Thiên Chúa cho nhân loại. Do đó, lời của Người đầy uy quyền và có sức chữa lành chứ không phải như lời của các thầy luật sỹ hay kinh sư. Lời của Người có uy quyền trên bệnh tật, trên sự chết và trên cả thiên nhiên, một uy quyền đến từ Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa,Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đến để mở ra cho chúng con một con đường, tỏ cho chúng con biết sự thật về lòng thương xót Chúa hầu mang lại sự sống cho chúng con. Vậy mà chúng con vẫn còn thờ ơ với Người. Xin giúp chúng con biết lắng nghe theo Lời Chúa dạy bảo.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết mau mắn đáp lời “xin vâng” như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.