Suy niệm với Mẹ, ngày 03.9

0

Thứ Tư, ngày 03.09.2014

Lễ nhớ thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng

Lc 4,38-44

Đức Giêsu nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa,
vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”
(Lc 4,43)

Như Mẹ: Đức Giêsu xác định rất rõ sứ mệnh của mình trên trần gian, đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người. Sứ mệnh đó không gắn chặt Người với một nơi chốn nào, dù rất thành công. Trái lại, sứ mệnh đó mời gọi Người liên tục ra đi để mọi người ở mọi nơi đều có cơ may đón nhận.

Với Mẹ: Trước khi về trời, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con tiếp nối sứ vụ của Chúa: Đó là loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa mời gọi chúng con ra đi nhưng chúng con lại thường khép kín chính mình. Xin Chúa giúp chúng con thêm can đảm để loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con mau mắn lên đường loan báo Tin Vui như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.