Chúa Kitô Vua

0

I. LỜI CHÚA: Mt 25,31 –46

31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? “40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.”44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? “45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

Đặt mình trong bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến Chúa Giêsu trong vinh quang của Người, ngự bên hữa Chúa Cha có các thiên thần phục vụ; và Người được đặt làm vua để xét xử toàn dân thiên hạ đang hiện diện trước mặt Người. Với những lời phát biểu và quyết định trang trọng xem ra như rất nghiêm khắc, nhưng toàn bộ nội dung vấn đề chỉ đề cập đến tình yêu thương đồng loại, nhất là những người nghèo khổ khốn cùng mà Chúa Giêsu đã đồng hoá họ với chính Chúa. Vì thế, Giáo Hội đã chọn những đoạn Thánh Kinh trong các bài đọc hôm nay để minh chứng cho các Kitô hữu thấy rằng: Chúa Giêsu trong vương quyền của Người, Người thực sự làm vua toàn thể vũ trụ, Người cai trị dân nước như người mục tử nhân lành luôn yêu thương phục vụ đoàn chiên của Người, nhất là những con chiên bị thương tích hay đau yếu. Nhưng Người rất nghiêm khắc với những người không biết phục vụ, chia sẻ, cảm thông và yêu thương những người nghèo khổ  như  họ đã được Chúa yêu thương.

1. Hai hình ảnh: Vua và Mục tử

Chúng ta khó có thể nghĩ về một vị vua như người mục tử  vì vương quyền của vị vua thường ở giai cấp sống tách biệt khỏi nếp sống quần chúng; trong khi người mục tử thường là người dân nghèo chăn nuôi đoàn vật ở vùng thôn quê hẻo lánh. Nhưng dầu sao cả hai cùng có một điểm chung là điều hành, có quyền và có bổn phận phục vụ sự sống cho những người hay vật thuộc về mình. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của hai nhân vật vĩ đại trong Thánh Kinh có được cả hai đặc điểm: “Vua và Mục tử”, đó là Vua Đavít và Đức  Kitô. Vua Đavít đã được tuyển chọn đang khi còn là cậu bé chăn chiên, được xức dầu, ban sức mạnh và sự khôn ngoan để cai trị toàn dân Israel. Vua đã  chiến thắng quân thù, đem lại bình an trong khắp cõi đất nước. Nhưng vua Đavít chỉ là hình ảnh biểu tượng cho vương quốc của Đức Kitô; sau khi đã đi tìm những con chiên lạc, đã hiến mạng sống vì đoàn chiên, trên thập giá Người đã được tôn làm Vua Tình Yêu, Vua trên các vua, Chúa các Chúa, và được gọi là người mục tử nhân lành.

2. Vua Kitô yêu dân như người mục tử đích thực

Trong phụng vụ thánh lễ hôm nay, cùng với Giáo hội chúng ta mừng trọng thể Chúa Giêsu Kitô như vị vua và thẩm phán tối cao trong vinh quang của ngày phán xét mà tất cả mọi người đều phải trình diện để lãnh phần thưởng hay hình phạt. Vua Kitô là vị vua công minh, oai hùng trên tất cả tạo vật trong toàn vũ trụ, nhưng Người luôn tỏ mình ra như người mục tử đích thực và nhân lành: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Mục Tử nhân lành hy sinh tính mạng cho đoàn chiên của mình. Tôi chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết các chiên của tôi và các chiên của tôi biết tôi.”(Ga 10,10 -11,14) 

Vua Kitô là mục tử nhân lành luôn yêu thương cảm thông với từng con chiên. Người đã thể hiện tình yêu của mình qua việc tôn trọng con người, ban cho con người quyền tự do và phẩm giá là con Thiên Chúa. Trong suốt thời gian nhập thể cứu độ, Người đã yêu thương nhân loại vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện và tôn trọng vô điều kiện, Người đã phục hồi nhân phẩm cho tất cả mọi người. Người không đến để cứu độ người công chính, nhưng để cứu độ tội nhân, Người đến để phục vụ và nâng mọi người lên chức vụ làm con Thiên Chúa.

3.Trở nên công dân của Vua Kitô

Nếu khách thăm quan muốn sang Việt Nam, họ phải có passport (giấy thông hành), nếu muốn là công dân Việt Nam, chúng ta phải có giấy chứng minh nhân dân. Vậy nếu  muốn là công dân trong Nước Trời, chúng ta phải là Kitô hữu, căn cước chúng ta phải là Kitô. Nghĩa là chúng ta phải mặc lấy Chúa Kitô, học với Người những đức tính của người mục tử nhân lành chăm sóc, nuôi dưỡng, cảm thông, tha thứ và sẵn sàng hy sinh, ngay cả hiến mạng sống vì đoàn chiên; học với Người thể hiện tình thương yêu qua đời sống hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng, tôn trọng người khác hơn mình, và tha thiết đến ơn cứu độ cho những người thuộc về mình, giúp cho họ nên thánh cho dẫu phải chết trong lòng một tí hay là phải chịu đau khổ kéo dài cả cuộc đời. Tất cả là vì những lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, Chúa cai trị dân nước như người mục tử nhân lành luôn yêu thương phục vụ đoàn chiên, nhất là những con chiên bị thương tích hay đau yếu. Chúa ban cho toàn dân giới luật yêu thương và rất nghiêm khắc với những người không biết phục vụ, chia sẻ, cảm thông, thăm viếng và giúp đỡ những nghèo khổ khốn cùng mà Chúa đã tự đồng hoá với họ. Chúng con rất hạnh phúc và bình an vì được là chiên của Chúa, xin Chúa dạy chúng con biết tôn trọng, phục hồi nhân phẩm cho anh chị em chúng con như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen. 

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.