Suy niệm với Mẹ – ngày 12.11

0

Thứ Tư, ngày 12.11.2014

Thánh Giôsaphát, Gmtđ – lễ nhớ 

Lc 17,11-19

“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17).

Như Mẹ: Tâm tình tạ ơn không chỉ là nét đẹp của đời sống nhân văn mà con là giá trị cao quý của tâm tình đức tin: Chúa Giêsu đánh giá cao lòng biết ơn qua biến cố Ngài chữa lành mười người bị phong hủi nhưng chỉ có duy nhất người Samaria ngoại đạo quay trở lại tạ ơn Ngài và chúc tụng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, “được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời” (Kinh tiền tụng IV). Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết nhận ra muôn vàn ân huệ Chúa thương ban cho chúng con để chúng con biết cảm tạ và tôn vinh Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.