Suy niệm với Mẹ, ngày 22.11

0

Thứ Bảy, ngày 22.11.2014

Thánh Cêcilia, Tntđ – lễ nhớ

Lc 20,27-40

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta không nên hiểu về Nước Trời theo cách “dựng vợ gả chồng” như người Sađốc. Trong Nước Trời, không có chuyện dựng vợ gả chồng nữa, mọi người sẽ nên như những thiên thần. Sự sống vĩnh cửu là điều chắc chắn, chính Chúa Kitô đã đi trước mở đường cho tất cả chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa,Chúa là Đấng toàn năng. Chúa không bao giờ bất lực trước cái chết, nhưng trái lại chính Người mới đích thực là sự sống vĩnh cửu mà muôn vật phải nương tựa vào. Xin cho chúng con biết tìm về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, trong niềm tin Phục sinh, xin cho mỗi giây phút cuộc đời chúng con luôn sống theo tâm tình của thánh Phaolô gợi ý: “Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.