Suy niệm với Mẹ, ngày 26.11

0

Thứ Tư, ngày 26.11.2014

 Lc 21,12-19

“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu tiên báo về số phận của các môn đệ. Vì Ngài mà các ông sẽ bị bách hại, bị ghét bỏ ngay cả trong gia đình. Đó là cơ hội để các ông làm chứng cho Thầy của mình. Chúng ta cũng được mời gọi can đảm làm chứng cho Chúa giữa những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con phải luôn có niềm tin mạnh mẽ và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúa không chỉ mời gọi, nhưng chính Người đã đi bước trước để nêu gương cho chúng con khi Người chết treo trên thập tự.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, giữa những khó khăn đau khổ của cuộc sống, xin giúp chúng con mãi mãi trung thành theo chân Chúa đến hơi thở cuối cùng.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.