Thể ngữ

0

Người ta có thể “đọc” được thể ngữ (ngôn ngữ cơ thể) và “hiểu” được ý định của bạn. Cử chỉ và thái độ của bạn sẽ nói lên những điều gì đó theo từng động thái của cơ thể.

Giao tiếp mắt

Nếu bạn muốn thể ngữ cho biết bạn lắng nghe người khác, hãy giao tiếp mắt. Nhưng hãy hạn chế: Giao tiếp mắt thái quá có thể được hiểu là “khủng bố”. Janine Driver, tác giả cuốn sách “You Can’t Lie to Me” (Bạn Không Thể Nói Dối Tôi), cho biết: “Khi bạn đưa ra hơn 80%, người ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Hãy giao tiếp mắt, rồi nhìn ra chỗ khác”. Nếu đưa ra ít (khoảng 40%), đó là dấu hiệu lừa dối. Vậy là sao? Khoảng 50% tới 60% là an toàn.

Khoanh tay

Khi bạn khoanh tay, người khác có thể hiểu là bạn xa cách, không thân thiện, lo lắng, phòng thủ, hoặc bướng bỉnh. Đó là nhận xét của Barbara và Allen Pease trong cuốn “The Definitive Book of Body Language” (Sách Nhận xét về Thể ngữ).

Nhưng khoanh tay cũng có phần tích cực. Điều đó có thể cho người khác biết tính kiên cường trong những nhiệm vụ khó khăn. Trong thi cử, những người khoanh tay có thể giải quyết khoảng 30% vấn đề so với những người để tay trên bàn. Nhà nghiên cứu Driver nói: “Người khoanh tay sử dụng cả não phải và não trái, làm cho chức năng nhận thức khá hơn”.

Vì thế, khi bạn đối chất với ai đó về vấn đề khó khăn mà thấy họ khoanh tay, đừng nghĩ rằng bạn làm cho họ “nổi điên”, thực ra họ chỉ muốn tìm cách đối đáp thôi.

Ngồi với đôi chân mở ra

Nhà nghiên cứu Driver nói rằng khi bạn ngồi như vậy nghĩa là bạn tạo “khoảng riêng” và giành ưu thế. Những người có sức mạnh được coi là sẽ “làm chủ” tình hình.

Ngồi vắt chân

Theo nhà nghiên cứu Driver, nếu bạn ngồi vắt chân, bạn là người tự tin và chiếm ưu thế. Thế ngồi vắt chân được gọi là “số bốn” (Việt ngữ gọi là vắt chân chữ ngũ) trong chu kỳ thể ngữ, khi bạn ngồi với tư thế này, bạn mở rộng “vùng sức mạnh”. Chúng ta có ba vùng trên cơ thể: vùng trên (gáy, ót), vùng giữa (bụng), và vùng dưới. Đó là chuyển động nam giới nhưng phụ nữ ngày nay cũng đang có khuynh hướng ngồi vậy càng ngày càng nhiều.

Ngồi vắn chân là kiểu “khóa mắt cá” và có thể mang ý nghĩa là bạn khép kín, không chắc chắn, hoặc lo sợ, thường thấy trong các cuộc phỏng vấn. Với nữ giới, nếu bạn muốn lôi cuốn nam giới, hãy ngồi vắt chân hoặc chỉ vắt hai bàn chân lên nhau. Theo nhà nghiên cứu Peases, nam giới rất thích tư thế ngồi vắt chân của nữ giới.

Đứng chống nạnh

Có thể tư thế này được coi là “tư thế siêu nhân”, tỏ ra tự tin, nhưng hãy cẩn thận. Theo nhà nghiên cứu Driver, tư thế này có thể thường được hiểu là gây hấn. Vì khi đó bạn giành nhiều không gian và đe dọa bằng khuỷu tay, ngăn cản người khác. Dù chỉ chống nạnh một tay cũng có thể bị hiểu là đe dọa.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ Reader’s Digest)

Comments are closed.