Suy niệm với Mẹ – ngày 02.12

0

 Thứ Ba, ngày 02.12.2014

Tuần 1 MV

Lc 10,21-24

“Chúa mặc khải cho người bé mọn” (Lc 10,21)

Như Mẹ: Người bé mọn trong Tin Mừng là những ai có tâm hồn đơn sơ, trong trắng, luôn biết khiêm nhường và cậy trông vào Chúa. Vì thế, người bé mọn được Chúa thương yêu, chúc phúc và mặc khải cho biết những mầu nhiệm Nước Trời. Còn những ai kiêu căng, ngạo mạn, sẽ không được nhìn thấy Thiên Chúa, không được soi sáng về các mầu nhiệm đức tin.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa hằng yêu mến và chở che những ai bé mọn. Xin cho chúng con được lòng khiêm hạ, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng, để đáng được Chúa thương yêu và mặc khải chân lí cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời Mẹ đã khiêm hạ, xin vâng như ý Chúa. Xin cho chúng con biết dõi bước theo Mẹ, sống đời hèn mọn và tin yêu Chúa luôn mãi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.